Boliger og næringsbygg skal slik kunne nærme seg null i energibruk, ifølge selskapet Acciona, som leder forskningsprosjektet Bresaer.

Også innetemperaturen og luftkvaliteten skal bli forbedret i bygningene som benytter den nye teknologien.

Slik beskriver Acciona teknologien:

Prosjektet utvikler en «konvolutt», som kan legges over fasaden og taket på bygningene som skal rehabiliteres. Den består av en rekke prefabrikkerte moduler og vil kombinere «passive» tiltak for å forbedre isolering og ventilasjon, og «aktive» tiltak som installasjon av solcellepaneler. Fasaden vil også være utstyrt med AI-systemer, slik at de ulike elementene i sanntid kan tilpasses til hvordan eiendommen brukes, og til eksterne værforhold. På denne måten kan man justere bruken av solcellepanelene, lagre energien og flytte fasadens skyggeelementer for å regulere lysinnslipp etc.

Forskningsprosjektet har Spanias bygningsmasse, og spansk klima, som kontekst.

Bolig- og næringsbygg står for 30,4 % av Spanias energiforbruk, og to tredjedeler av bygningens energiforbruk går til oppvarming, kjøling og ventilasjon, ifølge Acciona. En undersøkelse som det vises til, gjort av EuroACE (European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings), har avdekket at 84 % av Spanias bygningsmasse er energi-ineffektiv. 70 % av Spanias eksisterende boligmasse er bygget mellom 1970 og 1990. De fleste bygningene har energirating E, F eller G, ifølge Acciona.

Skal kunne nedbetales på 7 år

Modulene er enkle å prefabrikkere i industriell skala, opplyser Acciona. De skal kunne tilpasses og installeres på hvert enkelt bygg på kortere tid og på en enklere måte enn ved en standard rehabilitering.

De termiske isolasjonsmaterialene i modulene kombineres med solpaneler, og vinduer med solbeskyttelsessystemer gir varmeisolering etter behov. En fotokatalytisk maling som reflekterer bort varme og er selvrensende, og Bresaer-teknologien har et system som overvåker og styrer de aktive komponentene og bygningens energiinstallasjoner.

Det endelige målet er at den rehabiliterte bygningen skal ha et energiforbruk på nesten null ved å redusere oppvarming og kjøling med 30 %, øke solcellebidraget på klimakontroll med 35 %, og dekke 15 % av strømforbruket via fotovoltaiske paneler. Investeringen skal betale seg i løpet av syv år, melder Acciona.

Den globale leverandøren Acciona har ansvaret for hoveddelen av tunnelarbeidet på Follobanen, et kontrakt som ble inngått i en joint venture med det italienske entreprenørselskapet Ghella. Selskapet skal også bygge veistrekningen E6 Ranheim-Værnes.


Foto: Acciona

- Annonse -
Vil du annonsere her?