Ill.foto: Pixabay

Der er over 80 miljøministre fra hele verden til stede. På FNs miljøforsamling i 2017 fikk Norge oppslutning om en nullvisjon for utslipp av plastavfall til verdenshavene.

– Nå må vi sikre at denne visjonen blir en realitet gjennom et sterkere regelverk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen på nettsidene til KLD.

Oppdraget til delegater og ministre på miljøforsamlingen (UNEA-4) er er å løfte frem løsninger på miljøutfordringer og bærekraftig produksjon og forbruk. Tilsammen er det ventet mer enn 4.000 delegater til møtet.

Norge har skrevet en resolusjon som skal legges fram for FN, og der foreslår Norge å sette ned en arbeidsgruppe som skal legge fram anbefalinger om hvordan et internasjonalt rammeverk kan utformes frem mot  FNs femte miljøforsamling i 2021.

– Internasjonale miljøproblemer som marin forsøpling, løses best gjennom forpliktende globale avtaler og regelverk. Det krever tålmodighet og utholdenhet å få slike avtaler på plass, men Norge vil være en sterk pådriver i dette arbeidet, sier Ola Elvestuen.

Nesten 30 forslag til vedtak skal diskuteres på møtet. Hvordan bruke havets ressurser på en mer bærekraftig måte, betydningen av torv og mangroveskog som CO2-lagre og kampen mot klimaendringer, er blant andre de temaene som tas opp.

Den sjette rapporten om den globale miljøtilstanden (GEO-6) lanseres også på møtet, og det vil bli satt søkelys på den utsatte situasjonen til kvinnelige miljøforkjempere i flere land.  Norge vil også delta aktivt i diskusjoner om hvordan FNs miljøprogram kan best bidra til utvikling av kunnskapsbasert miljøpolitikk fremover, melder KLD.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?