Fikk kreft av Roundup: Monsanto dømt til å betale 690 millioner i bot

En rettsinstans i San Francisco har kjent kjemiselskapet Monsanto skyldig i at en 70 år gammel mann utviklet kreft som følge av eksponering for sprøytemiddelgiften Roundup.

Virkestoffet i Roundup, glyfosat, var «en vesentlig faktor» da Edwin Hardeman utviklet en variant av lymfekreft, etter juryens enstemmige vurdering. Flere internasjonale og norske medier skriver om saken.

Juryen sa også at Roundups design var for dårlig, og var uten tilstrekkelige advarsler.

Monsanto er dømt til å betale mannen 81 millioner USD i erstatning, eller om lag 690 millioner norske kroner.

ABC Nyheter siterer en uttalelse fra Hardemans advokater, etter jurykjennelsen:

– Monsantos handlinger viser klart at de ikke bryr seg om hvorvidt Roundup fører til kreft. I stedet har de manipulert opinionen og undergravet enhver som kommer med reelle og legitime bekymringer om Roundup.


 

- Annonse -