Sarah Breeden og Øysten Olsen. Foto: Bank of England/Wikipedia.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Sarah Breeden er administrerende direktør i Bank of Englands avsnitt for overvåking av internasjonale banker.

I en tale hun nylig holdt i Official Monetary & Financial Institutions Forum i London la hun ikke fingrene i mellom i sin beskrivelse av risikoen for finansbransjen, knyttet til klimaendringer. Det er publikasjonen Quartz som skriver om saken.

– Min beskjed i dag er klar. Klimaendringer representerer en betydelig risiko for økonomien og finanssystemet, og selv om disse farene kan se ut til å være abstrakte og langt unna er de i realiteten svært virkelige, de nærmer seg raskt, og de krever handling i dag, sa Breeden.

Enorm tapsrisiko

Hun mente at risikoen kan ses på i to former, den fysiske risikoen og risiko knyttet til endring.

  • Fysisk risiko er knyttet til skade på eiendom, landarealer og infrastruktur fra katastrofale værrelaterte hendelser og bredere klimatrender, slik som hetebølger, orkaner, tørke, flom og stigende havnivåer.
  • Endringsrisiko: Kommer fra endringer i klimapolitikk, teknologi og holdninger i markedene, ettersom vi tilpasser oss lavkarbonøkonomien. Behovene for endringer er vidtrekkende, og de vil få innvirkning på energiselskapene, transport, infrastruktur, landbruk, eiendomsbransjen, for å nevne noe.

Sarah Breeden mente at selv om det er myndighetene som må handle gjennom politikk, er det nødvendig at finansvirksomheter og sentralbanker også handler.

– Mangel på handling kan bety store tap, estimatet er at verdier et sted mellom 4  og 20 trillioner USD vil kunne ryke, hevdet Breeden.

Du kan lese hele talen til Breeden her.

Kritikk mot Norges sentralbanksjef

Engasjementet rundt klimaproblematikken hos den høytstående representanten for Bank of England står i kontrast til hva sentralbanksjef Øystein Olsen la for dagen i sin årstale i Norges Bank i februar. En tale han fikk mye kritikk for.

Selv om Olsen viste til konklusjonene fra FN om at arbeidet med å kutte klimagassutslipp måtte intensiveres for å unngå farlig oppvarming, advarte han samtidig mot at Norge stenger oljekranene for tidlig.

– Utfasingen bør ikke fremskyndes da dette først og fremst kan bli dyrt for Norge, uttalte han, ifølge NRK.

Redaktør Anders Bjartnes fra nettstedet Energi og Klima, mener at den norske sentralbanksjefen ut i fra sin tale kan forstås i retning av at «dette ikke er noe å bekymre seg over – at klimarisiko ikke er noe vi behøver bry oss om.»

Han siterer Olsen på følgende passus:

«Følger verdens nasjoner opp forpliktelsene fra Parisavtalen, kan avgifter på bruk av fossilt brensel bli langt høyere enn de er i dag. Det kan gjøre vår produksjon mindre lønnsom, men vil styrke klimaarbeidet.»

– Dette er urovekkende tynt, det drøfter på ingen måte trusselbildet både klimapolitikk og teknologisk endring representerer for oljeselskaper og oljeland, skriver Bjartnes.

«Naiv og virkelighetsfjern»

Kritikken mot sentralbanksjef Olsens årstale er ramsalt fra andre hold:

«Talen er altfor svak på omstilling. Den sier ingenting om hvordan Norge skal komme seg ut av fossilalderen og inn i fornybaralderen.» (Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret)

«Å vente på at alle verdens ledere skal bli enige om en global pris på karbon, mens vi har ti år på å halvere verdens utslipp, fremstår som fullstendig virkelighetsfjernt.» (Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder, WWF Norge)

«Sentralbanksjefens råd er naivt, farlig og kan være direkte skadelig.» (Dagbladets leder)


 

- Annonse -