Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP. Foto: KLP.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det brasilianske selskapet ekskluderes for å skade miljøet og bryte menneskerettighetene.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og fond under KLPs forvaltning utelukker Vale SA. Som følge av beslutningen har KLP solgt aksjer for 97 millioner kroner i selskapet.

233 mennesker ble drept og mer enn 37 personer er savnet etter at en demning som Vale eier og driver kollapset 25. januar i år i delstaten Minas Gerais i Brasil.

– Ulykken utgjør uakseptabel risiko for å medvirke til grove menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade. Det er samtidig skjerpende at selskapet er involvert i to svært alvorlig tilsvarende hendelser på få år, sier leder Jeanett Bergan for ansvarlige investeringer i KLP.

I november 2015 var Vale SA involvert i en tilsvarende ulykke da en gruve som var driftet av et samarbeidsselskap kollapset. 19 mennesker døde.

KLP skriver i sin pressemelding at de har hatt flere møter med Vale for å følge opp hvordan selskapet jobbet forebyggende etter kollapsen i 2015. Etter den nye ulykken har KLP trappet opp dette arbeidet.

Vale økte ikke sikkerhetstiltakene etter å ha mottatt rapporter om at det var høy risiko knyttet til demningen i Minas Gerais, skriver KLP.

– Det er fortsatt usikkerhet rundt hva som forårsaket årets ulykke, men det er klart at det Vale gjorde etter 2015-ulykken ikke var tilstrekkelig for å hindre nye ulykker og alvorlige konsekvenser. Selskapet har nå selvsagt ytterligere intensivert arbeidet, men med to slike alvorlige ulykker er det vanskelig å ha tillit til selskapets evne til å ivareta sikkerheten. Den iboende risikoen for ulykker i tilknytning til selskapets demningsdeponier er fortsatt høy, sier Bergan.


 

- Annonse -