Elbusser hos Ruter. Foto: Ruter.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I 2018 var veksten i kollektivtrafikken i Akershus fylke på 4,2%. Det nye anbudet i vestregionen betyr mange flere busser og også mange nye elbusser i Bærum og Nordre Aker.

Ruter har nylig inngått kontrakt med Vy Buss og Unibuss om busstrafikken i Vestre Aker, nye Asker og Bærum.

– Denne nye kontrakten er mange skritt i riktig retning. I denne kontrakten får vi 41 elbusser fra starten i 2020, og fra 2025 skal alle ordinære busser i Bærum og nordre Aker være elbusser, sier Solveig Schytz på fylkeskommunens hjemmesider.

Schytz vil også ha flere busser som går på hydrogen og biogass.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet i transportsektoren må vi både kutte klimagassutslipp her og nå og bidra til å ta i bruk ny teknologi. Derfor er vi i Akershus klima- og energiplan klare på at el (batteri) og hydrogen skal prioriteres høyest og dernest biogass, og jeg legger til grunn at Ruter følger opp dette, sier Solveig Schytz.

Ruters mål: Utslippsfri bussflåte innen 2028

– Det har vært en skarp konkurranse mellom gode operatører, og vi er sikre på at vi nå er et godt skritt videre på veien med å innfri Ruters miljømål der bussflåten skal være fossilfri i løpet av 2020, og utslippsfri i løpet av 2028, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Vy Buss starter opp med 18 elektriske regionbusser som vil kjøre lokalt i Asker. Asker blir den første kommunen i Norge med elektriske klasse 2 busser (regionbusser). Lading av elbusser vil skje på bussanleggene der planen er å bygge om anleggene til anbudet starter opp.


 

- Annonse -