Temperaturvarsel for sommeren 2019 i Arktis. Ill.: MI.

Det er Meteorologisk Institutt (MI) som melder dette.

Også sist vinter var varmere enn normalt for mesteparten av Arktis. Perioden november 2018 til januar 2019 hadde høyere gjennomsnittstemperaturer enn normalt for nesten hele Arktis, og Øst-Sibir opplevde sin nest varmeste vinter som er observert.

Blir varmere enn normalt i hele Arktis

I februar, mars og april var temperaturene høyere enn normalt, med unntak av den østlige delen av Kanadisk Arktis, der temperaturene var lavere enn normalt.

For sommeren som står foran oss ventes  det høyere temperaturer enn normalt i hele Arktis i perioden juni til august 2019 (se illustrasjon). Det forventes mindre sjøis for mesteparten av Arktis, med unntak av Grønland og Kanadisk Arktis, ifølge varselet.

Arktisk klimasenter med sesongvarsel

På grunn av konsekvensene av klimaendringer har WMO tatt initiativ til opprettelse av et arktisk klimasenter som produserer sesongvarsler for Arktis. Sesongvarslene støtter opp om risikohåndtering, klimatilpasning, politikk og beslutningstaking i klimasensitive områder i Arktis. PARCOF blir holdt to ganger i året: en gang om våren for varsling av sommersesongen, og som et virtuelt møte om høsten for varsling av vintersesongen.

FAKTA om PARCOF

MI representerer Norge i  Pan-Arctic Climate Outlook Forum (PARCOF), som er en del av et internasjonalt initiativ og en kjerneaktivitet i nettverk for Arktisk klimasenter (Arctic Regional Climate Centre Network, https://arctic-rcc.org/).

Nettverket følger klimasenterkonseptet til Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO), og jobber for å forbedre varsling av vær, klima og sjøis i en region som går gjennom en svært rask miljøendring.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?