Gytis Blazevicius, leder i NU og Truls Gulowsen, leder i NVF.
Gytis Blazevicius, leder i NU og Truls Gulowsen, leder i NVF. Foto: Naturvernforbundet.

– Vi reagerer sterkt på dommen fra Oslo tingrett. Nå har vi anket saken, og vi er klare til å ta den helt til Høyesterett om nødvendig, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Dommen fra tingretten er ikke bare feil, den er også direkte farlig for norsk natur. Hvis den blir stående, frykter vi ikke bare for Førdefjorden. Da kan mange fjorder, vann og elver bli forurenset og ødelagt av gruvedrift og andre næringsinteresser. Det kan vi ikke tillate, sier Gulowsen i pressemeldingen som er sendt ut.

Mandag leverte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anken i Fjordsøksmålet til Borgarting lagmannsrett. Miljøorganisasjonene mener at statens tillatelser til gruvedrift med dumping av opptil 170 millioner tonn gruveavfall er ugyldige. I anken er søksmålet avgrenset til EUs vanndirektiv og forbudet mot forurensing av en vannressurs, slik staten har tillatt i Førdefjorden. Avgrensningen skyldes at miljøorganisasjonene ikke har økonomisk mulighet til å påanke dommen i sin helhet.

Hevder det ikke er snakk om overordnet samfunnsinteresse

Naturvernforbundet argumenterer med at ifølge vanndirektivet kan slik forurensning kun tillates hvis det foreligger overordnede samfunnsinteresser, eller «overriding public interest». Tingrettens tolkning var at enhver lønnsom aktivitet ville utgjøre en slik godkjent interesse, noe miljøorganisasjonene er sterkt uenige i. Miljøorganisasjonene ber derfor lagmannsretten om å forelegge dette spørsmålet for EFTA-domstolen for å få en rådgivende uttalelse om hvordan regelen skal forstås.

– Nordic Minings gruveprosjekt ved Førdefjorden er utdatert og forurensende, og det er ingen overordnet samfunnsinteresse, sier Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom.

– Vi tok denne saken til retten for å hindre at Førdefjorden skal bli ødelagt. Når saken kommer til lagmannsretten handler det om å gi fjorder, vann og elver rettssikkerhet. Vi er ikke motstandere av gruvedrift, men det kan ikke skje på denne måten, sier Blazevicius.

Stor betydning også for fremtidige saker

Dommen fra Oslo tingrett ble offentliggjort 10. januar, og organisasjonene tapte på alle punkter. De ble også dømt til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner. Idømmelsen av saksomkostningene er også en del av anken.

Det er det samme advokatfirmaet, CMS Kluge, som skal føre saken for miljøorganisasjonene i lagmannsretten. De mener det er god grunn til at saken tas videre fordi både forvaltningen og Oslo tingrett har feiltolket EUs vanndirektiv.

– Vi vil anføre at norske myndigheter har handlet i strid med EØS-avtalen. Derfor ber vi om at saken forelegges for EFTA-domstolen, slik at vi får avklart hvordan unntaksvilkåret i vanndirektivet skal forstås. En slik avklaring kan få stor betydning både for denne saken og for fremtidige saker, sier Amund Noss, advokat i CMS Kluge.

Lagmannsretten skal vurdere om saken skal forelegges for EFTA-domstolen.


Denne artikkelen er basert på en i hovedsak uredigert pressemelding fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

- Annonse -