Staten vil ikke at EFTA-domstolen behandler Førdefjord-saken

- Det er som ventet, og vi tar det som et godt tegn at staten frykter EFTA-domstolens konklusjon, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Staten motsetter seg at Førdefjord-saken skal behandles i EFTA-domstolen.

Det melder Naturvernforbundet. Statens holdning kommer fram av tilsvaret til Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms anke i det såkalte Fjordsøksmålet.

– Denne saken handler om hvilken beskyttelse Førdefjorden og andre fjorder, elver og vann skal ha. Staten har vist at den er villig til å ofre en ren og levende fjord for noen arbeidsplasser og skatteinntekter. Hele vedtaket bygger på en gal tolkning av EUs vanndirektiv, og her bryter Norge EØS-avtalen. Derfor er det viktig at EFTA-domstolen tar stilling til dette før lagmannsretten skal behandle saken, sier Truls Gulowsen i en kommentar.

Tilsvaret til anken kom fredag 1. mars. Der motsetter staten seg at saken skal forelegges EFTA-domstolen. Begrunnelsen er, ifølge Naturvernforbundets pressemelding, at det finnes tilstrekkelig veiledning for å avgjøre søksmålet i eksisterende kilder og at spørsmålet ikke er tvilsomt.

Lagmannsretten skal i løpet av våren avgjøre om saken kommer til behandling i EFTA-domstolen.

Etter tapet i Oslo tingrett anket Naturvernforbundet og Natur og Ungdom Fjordsøksmålet til Borgarting lagmannsrett 12. februar.

Miljøorganisasjonene mener statens tillatelser til gruvedrift med dumping av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er ugyldige. I anken er søksmålet avgrenset til EUs vanndirektiv og forbudet mot forurensing av en vannressurs, slik staten har tillatt i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene ba også om at saken skal bli legges frem for EFTA-domstolen.

Tingrettens tolkning av vanndirektivet var at enhver lønnsom aktivitet ville utgjøre en godkjent interesse, eller det som kalles «overriding public interest». Dette er ikke Naturvernforbundet og Natur og Ungdom enige i.

– Hensikten med EUs vanndirektiv er å gi fjorder, vann og elver beskyttelse mot forurensning. Hvis gruvedumping i Førdefjorden skal være tillatt, er det knapt noen grense for hvilke miljøødeleggende virksomheter man kan si ja til. Derfor kan ikke dommen fra Oslo tingrett bli stående, og vi tror at EFTA-domstolen vil støtte vårt syn, sier Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom, i pressemeldingen.

EFTA-domstolen skal eventuelt komme med en rådgivende uttalelse om hvordan regelen skal forstås. Når lagmannsretten skal konkludere i saken vil denne uttalelsen måtte bli tillagt stor vekt, skriver NVF.


- Annonse -
Vil du annonsere her?