Et flertall av kommunetoppene ønsker ikke utbygging av vindkraft i verdifulle natur- og friluftsområder i sin kommune. Foto: Wanda Nordstrøm.

I en ny undersøkelse utført av organisasjonen Norsk Friluftsliv oppgir 82 prosent av toppkandidatene i kommune- og fylkestingsvalget at de ikke ønsker utbygging av vindkraft i verdifulle natur- og friluftsområder i sin kommune.

Det er alle listetoppene i partiene som er på Stortinget, samt i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, som er spurt.

– Det er svært gledelig for generasjonene som kommer, at vi har så mange ordførerkandidater i Norge som er på naturen og friluftslivets side. Dette gir håp for fremtiden, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i pressemeldingen som er publisert.

Energisparing og -effektivisering kommer først

I undersøkelsen oppgir 83 prosent av kommunetoppene at de ønsker å ta ut potensialet som ligger i energisparing og – effektivisering før nye naturområder bygges ned for energiproduksjon.

De to partiene som er minst interessert i å ta ut sparepotensialet, er FrP og Høyre, der henholdsvis 63 og 68 prosent oppgir at de ønsker dette.

Viser til den nye FN-rapporten

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv viser til FNs siste klimarapport der bevaring og re-etablering av natur anføres som et av de viktigste tiltakene for å nå 1,5 -gradersmålet i Paris-avtalen. Dermed blir det enda viktigere at Norge har lokalpolitikere som tør å satse på vern av natur, mener han.

– De som nå er på valg har et enormt stort ansvar på sine skuldre, ikke bare med tanke på de neste fire årene, men også for generasjoner som kommer. Det er nå viktig å få bukt med bit-for-bit-nedbyggingen som vi driver med i Norge, og tenke at de valgene vi tar lokalt er viktig i en global sammenheng, sier Heimdal.


 

- Annonse -