Altaværingene har sans for sykling. Ill.foto: Pixabay.

I løpet av ni uker i vår fikk alle altaværinger muligheten til å delta gratis i «Sykle til jobben» aksjonen. Den muligheten tok de godt vare på.

Kampanjen «Sykle til jobben» gir poeng både for de som går og sykler, til og fra jobb, samt andre daglige aktiviteter.

I Alta tok kampanjen form gjennom et samarbeid mellom Troms og Finnmark bedriftsidrettskrets og Alta kommune, opplyser kommunen i en post på sine hjemmesider. Det var kommunenes ledelse ved ordførere og rådmann som avgjorde at kommunen skulle inngå denne avtalen. Alta kommune betalte for at alle i Alta skulle få delta gratis.

7.500 sykkeløkter til-fra jobb i perioden

I Alta registrerte 773 personer seg, fra å ha hatt bare 13 deltakere i denne kampanjen året før. I bunnen lå det et grunnlag ved at mange kom over fra Sykkelbyen Alta sine årlige aksjoner. Målt i forhold til innbyggertallet ble Alta best i landet.

Dette er de loggførte resultatetene: Målt i gjennomsnitt pr deltaker passerte de med vanlig sykkel 12 mil pr deltaker i perioden, og de med el-sykkel over 13 mil. I antall økter er det over 7.500 sykkel-økter til og fra jobb, mens antallet gå-økter er over 2.600.

Gjennom en brukerundersøkelse viser det seg at andelen som kjørte bil til jobb har gått ned under og etter perioden, mens sykkelandelen har gått tilsvarende opp.

Stor tilfredshet med sykkelforholdene i Alta

Over 80 % av respondentene svarte at de synes det er bra, eller svært bra, sykkelforhold i Alta. Brukerne ønsker seg likefullt bedre drifting av sykkelarealene, som brøyting og kosting, generelt mer sykkelparkering overalt, en tydeligere skilting, samt tryggere og mykere overganger, opplyser kommunen.


 

- Annonse -