Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Nasjonal rammeplan for vindkraft legges bort

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) (Foto: FrP / Bjørn Inge Bergestuen).

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.

–  Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det kan vi etter 5000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, oppsummere at ikke er oppnådd. Derfor kommer vi ikke til å gå videre med forslaget til nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (bildet).

Statsminister Erna Solberg kommenterer saken likelydende til NRK.

DNT fornøyde

I Den Norske Turistforening (DNT) tas nyheten i mot med glede.

– Det er svært gode nyheter, både for natur og klima. Regjeringen viser nå at de ønsker en ny gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynet mellom energiutbygging og natur på en langt bedre måte, sier styreleder i Den Norske Turistforening (DNT), Per Hanasand.

DNT og deres 57 medlemsforeninger var blant de 5000 som leverte høringsutspill til forslaget om nasjonal ramme. Der ba organisasjonen om at kartdelen av nasjonal ramme ble skrotet, at det ble etablert en tydelig nasjonal styring i vindkraftutbyggingen og at fremover vil bli tatt større hensyn til natur.

– I dag har alle som har et hjerte for natur og friluftsliv grunn til å glede seg. Dagens beskjed fra regjeringen viser at innspillene våre har blitt lyttet til. Nå kan vi endelig komme i gang med å utforme politikk som setter rammer for hvordan eventuell videre vindkraftutbygging i Norge kan foregå uten alvorlige naturinngrep, sier Hanasand.

Lundberg frykter planløs utbygging

– Det trengs en samlet plan for hvor vindkraft skal kunne bygges ut, selv om NVEs forslag til rammeplan var for konfliktfylt. Nå risikerer vi at utbyggingen fortsetter planløst og uhemmet, selv om det er positivt at Regjeringen vil ha en gjennomgang av konsesjonssystemet, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg i en kommentar på forbundets hjemmesider.

Regjeringen: Merket seg stor motstand mot vindkraft

Regjeringen sier i sin pressemelding at det er registrert et stort engasjement i spørsmålet om utbygging av vindkraft, med stor motstand mange steder.

– Da vi sendte forslaget om nasjonal ramme for vindkraft på høring, ba vi både om innspill til forslaget, og om det bør fastsettes en nasjonal ramme. Arbeidet som er gjort og innspillene vi har fått har gitt oss et bedre kunnskapsgrunnlag i vurderingene av vindkraft, blant annet knyttet til konsesjonsprosessen, sier Freiberg.

Regjeringen opplyser at den vil gå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft med sikte på å forbedre og stramme inn dagens praksis, og vil avvente avklaringer på endringer i konsesjonssystemet før konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker gjenopptas. Avklaringene vil gjelde disse punktene:

  • Kravene til detaljplaner etter konsesjon er gitt vil bli skjerpet.
  • Det vil bli ført en strengere praksis for forlengelse av byggefrister.
  • Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget vil sikre en best mulig håndtering av natur- og miljøhensyn.
  • Det skal innføres en ordning der fylkeskommunene blir konsultert i vindkraftsaker, og det skal vurderes hvordan regionale planer kan tillegges større betydning.

Haltbrekken: – Kan ikke gå tilbake til det systemet som var

Til NRK sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) etter dagens beslutning at han frykter at regjeringen i stedet vil gi tillatelser til vindkraft uten å tenke på konsekvensene for norsk natur.

– Svaret er ikke å gå tilbake til systemet som det var med en bit for bit nedbygging av naturen. Det er jo det som har utløst de store protestene som vi har sett. At det har vært gitt tillatelser til vindkraftverk uten noe som helst tanke på konsekvensene for norsk natur som helhet, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han er glad for at rammeplanen legges bort.

FAKTABOKS

Nasjonal ramme for vindkraft var en oppfølging av energimeldingen. NVEs forslag er en kunnskapsoppdatering (21 rapporter). 13 områder ble utpekt som mest egnet til vindkraft. I tillegg til miljø- og andre samfunnsinteresser har også analyser av vindressurser og nettilgang inngått.  Miljødirektoratet og andre etater var sterkt involvert i arbeidet.


 

- Annonse -