Å gi kjæledyr i julegave er ingen god ide. Husk at det å få et dyr som nytt familiemedlem gir mange gleder, men også mange forpliktelser for at dyret skal ha det godt, påpeker Mattilsynet. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Mattilsynet mener at dyr ikke bør gis som julegave eller overraskelse til barn.

Å eie et dyr er et stort ansvar, og det krever både tid og ressurser å gi dyret et fullverdig liv, påpeker tilsynet i en pressemelding.

Dette gjelder for alle typer dyr, ikke bare hund og katt, understrekes det. Små kjæledyr som hamster, marsvin, kanin, ilder, fugler eller akvariefisk, trenger samme omtanke. Den som skal ha omsorgen for et dyr, må både ha kunnskap og interesse for å kunne stelle det godt i mange år.

– De fleste som skaffer seg et kjæledyr vil i utgangspunktet gi dyret et godt liv. Likevel ender mange kjæledyr opp i små bur, der de blir lite stimulert og har liten mulighet for naturlig atferd. Dette er et stort og alvorlig dyrevelferdsproblem, sier seniorrådgiver Maria Været Veggeland i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Her er Mattilsynets sjekkliste for godt dyrehold av kjæledyr:

  • Valget om å skaffe seg et dyr må være godt gjennomtenkt. Er hele familien enige og innstilt på det?
  • Dyr krever stell, hver dag, i mange år. En voksen person må ha hovedansvaret for dyret.
  • Ifølge dyrevelferdsloven kan barn under 16 år ikke ha et selvstendig ansvar for dyr. Barn kan miste interessen, og da har de voksne ansvaret for at dyret får det stellet det trenger.
  • Ikke alle dyr egner seg for barnefamilier. Dyr skal ikke behandles som leketøy.
  • Det er ikke gratis å ha et kjæledyr. I tillegg til utgifter til fôr og andre nødvendige ting, kan dyret bli sykt og må behandles av veterinær. Er du innstilt på å betale for det?
  • Hva skal du gjøre med dyret i ferier? Har du noen voksne og ansvarlige til å passe det, eller er du villig til å betale for at dyret skal få pass og stell på et dyrepensjonat?

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?