Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: mattilsynet

Bjørn Gimming. Kylling.
– Hensynet til liv og helse gjelder tydeligvis ikke dyr, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.
Også i hvitt brød og i tannkrem har titandioksid vært tillatt.
Av 168 tilsyn ble 28 av produsentene gitt et hastevedtak.
Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at innsendte prøver fra en hjort som ble felt 11. september, ga utslag på de innledende testene. Flere analyser må til for å bekrefte eller avkrefte mistanken. – Jeg må understreke at dette foreløpig bare er en mistanke, men for å være føre var, jobber...
Mattilsynets rensefiskkampanje viser at oppdrettsnæringen i liten grad har kontroll med rensefisken og at mange rensefisk dør.
Villsvin bidrar til å spre smittsomme dyresykdommer, blant annet afrikansk svinepest.
Mattilsynet mener at dyr ikke bør gis som julegave eller overraskelse til barn. Å eie et dyr er et stort ansvar, og det krever både tid og ressurser å gi dyret et fullverdig liv, påpeker tilsynet i en pressemelding. Dette gjelder for alle typer dyr, ikke bare hund og katt, understrekes...
Det er omlag 3.600 vannverk i Norge, så dette handler om stikkprøver. Men de vannverkene som man forventet å finne mest mikroplast i, er med i utvalget. Det opplyser bransjeorganisasjonen Norsk Vann, som står bak undersøkelsen. NIVA har foretatt det tekniske arbeidet, og Mattilsynet og Miljødirektoratet har deltatt i samarbeidet. I de...
Det blir ikke opplyst hvor stor økningen fra 2015 er, men 31 av funnene i 2016 kommer fra land utenfor EU. Når analyseusikkerhet trekkes fra er er forekomsten av overskridelse på 28 tilfeller, eller 2,1 % av de 1326 analyserte produktene. Konklusjonen til Mattilsynet er likevel at nivået av plantevernmidler...
Gustaf Koot, som driver økologisk gård i Holmestrand, er tiltalt for å ha solgt om lag 7.000 liter upasteurisert melk. I  Norge er det påbudt å pasteurisere (varmebehandle) all melk som selges til forbrukere. Det var Mattilsynet som anmeldte Koot, som tidligere er bøtelagt for forholdet. Aktor Tale Helgerød la i Nordre...