Havvindparken Dudgeon utenfor Storbritannia. Foto: Sonja Chirico Indrebø / Equinor.

En gruppe energiselskaper samarbeider med mellomstatlige institusjoner og sivilsamfunnet om opprettelsen av et nytt organ som skal fremme havbasert, fornybar energi.

Det er Equinor som melder dette i dag, og det er Equinor og danske Ørsted som er de to selskapene som skal lede koalisjonen. Medlemmer forøvrig er CWind, Global Marine Group, JERA, MHI Vestas, Mainstream Renewable Power, Shell, Siemens Gamesa, TenneT og The Crown Estate. Med på laget som partnere er også vindkraftorganisasjonen Global Wind Energy Council og FNs Global Compact.

Det er anmodningen om havbaserte klimatiltak fra høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi i september i fjor, som har utløst den nye sammenslutningen. Målet med det nye organet er, ifølge Equinor, å fremme økt bærekraftig bruk av havbasert fornybar energi, og redusere de skadelige påvirkningene av klimaendringene.

Havvind regnes for å utgjøre hovedpotensialet, men i tillegg nevnes flytende solenergi, tidevannsenergi og bølgekraft, som andre aktuelle energikilder fra havet. Equinor anslår at disse energikildene kan dekke nærmere ti prosent av de årlige reduksjonene i klimagassutslippene som kreves innen 2050, slik at de globale temperaturstigningene er på under 1,5ºC i forhold til de førindustrielle nivåene.

Forutsetningene for dette resonnementet ligger i en rapport som er utgitt av et høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi. På den kommersielle siden anføres det at kostnadene ved havvind er nå i ferd med å bli betydelig redusert.

– Må avkarbonisere verdens energibruk så raskt som mulig

Koalisjonen skal utarbeide en visjon for 2050, som skal framheve tiltakene som industrien, finansinstitusjoner og myndigheter kan innføre for en bærekraftig opptrapping av havvindproduksjonen – og, ifølge Equinor – slik bidra til å nå FNs mål for bærekraftig utvikling og global avkarbonisering. De første resultatene vil bli kunngjort på FNs havkonferanse i Lisboa i juni 2020.

– Dersom vi mener alvor med å bekjempe klimakrisen, er det nødvendig å avkarbonisere verdens energibruk så raskt som mulig gjennom teknologier som havvind. Koalisjonen skal arbeide for økt utnyttelse av mulighetene vi har innen havbasert fornybar energi for å nå målene i Parisavtalen, sier Benj Sykes, direktør i Ørsted.

– Samarbeid mellom nasjoner og selskaper er nødvendig for økt bærekraftig bruk av havbasert fornybar energi. Denne koalisjonen omfatter ledende industriaktører innen havvind, og vi samarbeider for å utnytte hele potensialet i havvind globalt, sier Stephen Bull, direktør for vind- og lavkarbonenergi i Equinor.


 

- Annonse -