Parismålene kan være uoppnåelige, viser ny kunnskap om CO2

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nye klimamodeller viser at CO2 er en mer potent klimagass enn det man tidligere har antatt. Følgene kan være svært alvorlige.

Ifølge nyhetsbyrået AP, og som flere norske medier siterer i kveld, vil FNs klimapanel bruke de nye klimamodellene til neste år for å anslå hva framtidige temperaturer på kloden vil bli. Flere forskergrupper fra en noen få land står bak funnene.

Resultatene av den nye forskningen tilsier at effekten av økende CO2-nivåer på den globale temperaturen har vært undervurdert i flere tiår.

I klartekst sies det, i følge NRK, at der man tidligere har pekt mot en oppvarming på tre grader, gitt et visst CO2-nivå i atmosfæren, vil det riktige tallet trolig ligge mellom fire og fem graders oppvarming. Dette innebærer også at målene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til under 2 grader, og helst 1,5, i praksis vil være umulig å oppnå.

Men ennå hefter det en viss usikkerhet rundt konklusjonene.

Forskerne vil ha mer presis informasjon å vise til om et års tid, heter det, og FNs klimapanel arbeider nå med en større rapport som publiseres våren 2021.


 

- Annonse -