Lederne for NU og Greenpeace sammen med advokaten. Foto: Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Selv sier miljøorganisasjonene at de har fått en viktig delseier til folkets klimasøksmål og de skolestreikende ungdommene. 

Borgarting lagmannsrett avga torsdag sin dom i klimasøksmålet mot den norske staten. De frikjenner staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112. Miljøorganisasjonene er ikke fornøyd med dommen, men understreker likevel at dommen er langt bedre enn tingretten sin.

– Dette er et stort skritt nærmere seier. Lagmannsretten bekrefter at Grunnlovens miljøparagraf er en rettighet, at alle utslipp må ses i en sammenheng og at utslipp fra bruken av olje av norsk olje i utlandet er relevante under miljøparagrafen, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

Natur og Ungdom mener dommen er sterkere enn utfallet i tingretten.

– Til tross for mange delseire gir lagmannsretten staten lov til å fortsette med tomme løfter om et levelig klima i Grunnloven, samtidig som de åpner for oljeleting som fører til det motsatte. Men dommen gir oss nok seire til at vi tror vi skal vinne denne saken, enten det skjer rettssalen eller utenfor, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Miljøorganisasjonene sier seg svært fornøyd med at lagmannsretten er enig med organisasjonene i at utslipp fra forbrenning etter eksport også er relevant i den rettslige vurderingen.

– Vi er svært fornøyd med at retten anerkjenner Norges ansvar for utslippene fra oljen vi selger. Skal vi unngå klimakrise er det helt nødvendig at alle oljeproduserende land, deriblant Norge kutter disse utslippene, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Lundberg sier til Naturpress at saken er definitivt styrket etter denne dommen, og videre fram mot en behandling i Høyesterett.

Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon tror at miljøorganisasjonene vil ha en god sak i Høyesterett:

– Retten har ikke gått inn på Urgenda-dommen til Høyesterett i Nederland og de viktige prinsipper den bygger sin dom på i forhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Om dommen ankes vil dette bedre kunne prøves av norsk Høyesterett. Vi er klar på å kjempe videre i denne saken, av hensyn til våre barn, barnebarn og fremtidige generasjoner.


- Annonse -