72 jerver er skutt, MD vurderer om det skal skytes flere

Det er nå ca 330 voksne jerv her i landet.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Ved lisensfellingsperiodens slutt 15. februar var 71 jerver skutt, mens ett dyr er drept ved påkjørsel, opplyser Miljødirektoratet.

Lisensjakten startet 10 september i fjor.

– Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere jervebestanden. Samlet har det vært høyere uttak i lisensfellingsperioden i år enn de to foregående årene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Uttaket økte fra 59 felte jerver i 2019 til 72 i 2020. Den samlede kvoten var på totalt 120 dyr fordelt på rovviltregionene.

50 jerver er felt av lisensjegere, 5 er felt av kommunale fellingslag etter vedtak om skadefelling, 1 dyr er påkjørt og 16 dyr er felt av Statens naturoppsyn etter vedtak om ekstraordinære fellinger. Alle disse dyrene er belastet lisensfellingskvoten.

Jervebestanden i Norge er nå anslått til 332 voksne dyr. I 2019 var det 61 valpekull.

Etter at lisensfellingen er avsluttet, vurderer Miljødirektoratet hvert år om det er behov for ekstraordinær felling av jerv. Dette er felling som gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO), og det kan dreie seg om skyting av enkeltdyr eller skyting av dyr i hi.

I tida framover vil SNO følge opp kjente hilokaliteter for å få oversikt over hvor mange ungekull som fødes i Norge, opplyser MD.

– Ekstraordinære uttak utført av SNO kan settes i verk for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Vurderingen av hvor det eventuelt er nødvendig med slike uttak tas fortløpende utover våren, blant annet basert på skadehistorikk og råd fra rovviltnemndene. Forvaltningsområder for jerv og beiteprioriterte områder blir lagt til grunn, sier Hambro.


 

- Annonse -