Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: jerv

Rovdyr ville tatt ut svake dyr og ordnet opp på naturens premisser, sier Lars Haltbrekken.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Jervebestanden er over bestandsmålet for alle de regionene som har bestandsmål for jerv.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Ekstraordinære uttak utført av SNO kan settes i verk for å forhindre skader på husdyr og tamrein, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.
I årets reviderte nasjonalbudsjett ble det bevilget 2,5 millioner kroner til nytt rovdyrsenter i Hedmark, og Miljødirektoratet har nå bestemt at pengene skal gå til Besøkssenter Rovdyr Østerdalen i Koppang. Fire søknader om å bli autorisert rovdyrsenter ble behandlet, og direktoratet oppgir at det var faglige kriterier som lå til...
Vedtaket er gjort av rovviltnemda i Hedmark, rovviltregion 5. «Naturvernforbundet er skuffet over vedtaket og håper nemdas medlemmer tar inn over seg ansvaret for å sikre levedyktige bestander av rovvilt i Norge.Vi mener medlemmene i nemda svikter sitt forvaltningsansvar når de vedtar en kvote som er høyere enn faglig anbefalt...
Både antall søknader og antall dyr det søkes erstatning for, er rekordlavt sammenliknet med tidligere år. I fjor ble det sendt inn 1211 søknader om erstatning for tap av sau og lam forårsaket av bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn for beitesesongen 2018. Dette er en nedgang fra 1293 søknader fra...
Silje Ask Lundberg, som ble gjenvalgt som leder under landsmøtet, vil at regjeringen viser vei i kampen mot plastforurensingen - nå. – Vi ber klima- og miljøminister Ola Elvestuen om å innføre effektive tiltak mot plastforurensningen, sier Lundberg. Landsmøtet vedtok denne formelle uttalelsen; "Plastforbruket i verden øker kraftig og i takt med...