Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stortingsmelding om vindkraft på land skal komme før sommeren

Illustrasjonsfoto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Regjeringen vil før sommeren legge fram en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover, melder Olje og energidepartementet.

— Engasjementet knyttet til vindkraft er stort, og det er viktige spørsmål som nå har behov for avklaringer. Fremtidig utvikling av vindkraft på land trenger et forutsigbart rammeverk, og bedre lokal og regional forankring. Derfor vil vi legge frem en stortingsmelding om saken, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Departementet har til nå ikke meldt om at arbeidet med en slik stortingsmelding vil bli forsinket på grunn av koronasituasjonen.

OED skriver ellers dette på sine hjemmesider:

Vindkraft er i ferd med å bli en viktig del av den norske energiforsyningen. Framover vil det være den kilden til fornybar energi som er rimeligst å bygge ut. Vindkraften kan bidra til næringsutvikling og elektrifisering i stadig flere sektorer. Samtidig vil regjeringen ta vare på naturverdiene, og sørge for at hensynet til beboere i nærområdet og til berørte næringsinteresser blir godt ivaretatt. Olje- og energidepartementet går nå gjennom konsesjonsbehandlingen med mål om å forbedre og se på innstramminger av dagens praksis.

— Meldingen skal se grundig på hele konsesjonssystemet for vindkraft. Jeg vil i arbeidet med meldingen lytte til organisasjoner, vindkraftbransjen, lokale og regionale myndigheter og andre. Jeg vil lære av erfaringer med dagens konsesjonsordning, og innhente forslag til endringer, sier olje- og energiminister Bru.

Olje- og energiministeren har avlyst de planlagte besøkene til Dalane og Fosen på grunn av situasjonen med koronaviruset, som var berammet til 16. mars.


 

- Annonse -