Foto: NU / Lovise Tokle Rannekleiv
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Fosen-aksjonistenes advokat sier at dersom aksjonistene straffes, vil det være et brudd på menneskerettighetene til demonstrantene.

Rettssaken mot 18 Fosen-aksjonister som nektet å godta politiets forelegg startet i dag i Oslo tingrett. 

– Det føles helt feil at Fosen-aksjonistene skal bli straffet for å beskytte menneskerettighetene, mens staten som har begått menneskerettighetsbrudd i nesten 900 dager fortsatt går fri. Vi har hatt en høyesterettsdom i ryggen gjennom hele aksjonen, sier Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding fra Natur og Ungdom. 

Aksjonistene er bøtelagt for å ikke følge politiets pålegg under sivil ulydighetsaksjoner i februar 2023. Aksjonen var en demonstrasjon mot menneskerettighetsbruddet på Fosen, der staten tillot utbyggingen av vindturbiner i to reinbeitedistrikt.

Saken fikk sin foreløpige avslutning i forrige uke da det ble oppnådd enighet i meklingen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind. På Sør-Fosen ble det inngått en avtale før jul. I begge tilfeller legges det opp til det skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt. Det gjenstår å finne et alternativt vinterbeite til begge reinbeitedistriktene. 

Etterspillet – om man kan kalle det det, er rettssaken mot aktivistene. Aktivist og artist Ella Marie Hætta Isaksen er den første av aktivistene som forklarer seg for retten. Selv mener hun at det er Støre som skulle måttet forklare seg i retten. 

I et debattinnlegg i VG i dag skriver Hætta Isaksen at «det eneste som vil gi en tillit til at staten kan lære av dette, er en uavhengig gransking av hele saksgangen.»

– Tett dialog

Hætta Isaksen fremholder at aksjonistene har hatt tett dialog med reindriftsutøverne på Fosen gjennom hele aksjonen, og at aksjonistene har lyttet til dem hele veien.

– Det har noen steder i media blitt fremstilt som at Fosen-aksjonen har påført reindriftsutøverne et krysspress mellom oss og staten. Vi har aldri gjort noe uten deres støtte, og jeg har hatt tett dialog med dem hele veien. Etter at høyesterettsdommen falt satte staten dem i en umulig situasjon, sier Hætta Isaksen.

Hun påpeker i pressemeldingen at reindriftsutøverne allerede hadde stått i en hard kamp i mange år da seieren i Høyesterett kom.

– Men så begynte statens trussel om å utrede saken på nytt, og dermed sette i gang en full omkamp. Dermed forsøkte partene å gå i meklingsprosess, og utfallet av det er naturligvis preget av den overhengende trusselen. Det er derfor Nord Fosen tidligere har uttalt at det har vært som å forhandle med «en pistol mot tinningen». Derfor har det ikke vært naturlig for oss å feire denne avtalen, men heller vært opptatt av at staten skal lære av dette, sier Ella Marie Hætta Isaksen. 


- Annonse -