Klimafrokostene er sikret tre nye år gjennom støtten fra Kavlifondet

- Annonse -

Klimafrokostene til Norsk klimastiftelse har blitt holdt siden 2014, og har vokst i popularitet. Nå er det klart at sponsoren Kavlifondet viderefører støtten i tre nye år.

Siden samarbeidet mellom Kavlifondet og Klimastiftelsen startet i 2014 har stiftelsen invitert til nærmere 40 frokoster, de fleste i Oslo, men også i Stavanger, Trondheim og Bergen.

– Vi er svært takknemlige for denne store gaven fra Kavlifondet som nå gjør det mulig for oss å planlegge tre år frem i tid. Siden prosjektet så dagens lys har det gradvis blitt større med stadig flere publikummere i salen og online, sier prosjektleder for #Klimafrokost, Anne Jortveit i et innlegg på virksomhetens hjemmesider.

#Klimafrokost drives av Norsk klimastiftelse som er basert i Bergen. Minst seks ganger i året inviterer Klimastiftelsen til #Klimafrokost, en serie åpne arrangementer med kunnskapsdeling og diskusjon om temaer knyttet til klimaendringer, klimaløsninger og energiomstillingen.

– Kavlifondet er glade for å kunne fortsette samarbeidet med Norsk klimastiftelse om #Klimafrokost. Det har vært gledelig å se hvordan arrangementet har utviklet seg siden oppstart i 2014, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Jortveit: – Legger vekt på kunnskapsformidling

Iversen trekker fram at klimafrokosten har klart å etablere seg som en relevant, aktuell arena, som trekker et stadig større publikum for å dele kunnskap og saklige samtaler om konsekvenser, utfordringer og aktuelle løsninger innen klimafeltet.

– På frokostene legger vi særlig vekt på forskningsformidling. Det verserer mange påstander og mye «fake news» knyttet til klimaspørsmålet. Å kunne tilby saklig kunnskapsdeling er derfor påkrevd, sier Anne Jortveit.

Den første klimafrokosten som kommer har overskriften «Grønn omstart etter koronakrisen?».


 

- Annonse -