Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser, og disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Vi anbefaler bruk av disse der det finnes, sier Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. Foto: Norsk brannvernforening.

Det er forbudt å tenne bål i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen, minner Brannvernforeningen om.

Forbudet gjelder fra 15. april til 15. september og betyr at det er forbudt å tenne bål, men forbudet gjelder også bruk av engangsgrill, bålpanner eller annen tenning av åpen ild.

– Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men vi oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige i år, for å skåne det allerede belastede brannvesenet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Allerede skogbrannfare på Øst- og Sørlandet

Flere steder på Øst- og Sørlandet er det gult og orange farenivå på skogbrannindeksen. Det betyr at det er fare og stor fare for skogbrann, og følgelig er det forbudt å gjøre opp ild. Andre steder i landet ligger fremdeles snøen tykt, og her vil ikke et bål utgjøre en brannrisiko.

– Der det åpenbart ikke medfører en brannrisiko er det tillatt å gjøre opp ild. Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med brannvesenet, sier Rolf Søtorp.

Han minner om at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man er, kan det være svært tørt like i nærheten.

– Vi oppfordrer til aktsomhet. Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte en skogbrann, sier Søtorp.

Minner om ansvaret til hver enkelt

I påsken var det flere skog- og gressbranner som startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slukket eller gjenglemte engangsgriller, ifølge Brannvernforeningen.

– Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slukke det helt og rydde opp etter seg. Det er spesielt viktig å unngå å belaste brannvesenet unødig nå som vi er midt oppi koronakrisen. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser, og disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Vi anbefaler bruk av disse der det finnes, sier Rolf Søtorp.

Dette er Brannvernforeningens råd for bål i skog og utmark:

  • Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september – ikke tenn bål i skog og utmark i denne perioden.
  • Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen, de kjenner forholdene best der du bor.
  • Bruk kun godkjente bålplasser om du skal tenne bål, du finner info om hvor de er på kommunens nettsider.
  • Hold oppsyn med bålet hele tiden.
  • Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket.
  • Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene.
  • Unngå bruk av engangsgriller. Hvert år er de årsak til flere gressbranner, og de forsøpler.

Se skogbrannvarselet fra yr her: https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html


 

- Annonse -