Illustrasjonsfoto: Pixabay.

I løpet av de neste fem tiårene kan mer enn tre milliarder mennesker – en tredjedel av verdens befolkning – komme til å bo i regioner med klimaforhold som må anses ulevelige, ifølge en ny studie.

Det er forskere ved Washington State University i USA, Nanjing University i Kina, og Wageningen University i Nederland, som har undersøkt historien til folks levevilkår og bokomfort, fra om lag 6 000 år siden og fram til i dag.

I denne perioden har det store flertallet av verdensbefolkningen oppholdt seg i områder hvor den gjennomsnittlige årstemperaturen har ligget mellom 10 og 16 grader, viser forskningen.

Forskere legger i dag press på verdens myndigheter for å få dem til å handle slik at global oppvarming kan holde seg under 1,5 grader ved utgangen av dette hundreåret, ved drastiske kutt i fossile utslipp. Men mange frykter at det ikke vil være mulig å få til.

For hver grad som jorda varmes opp vil én milliard mennesker bli tvunget til å migrere eller tilpasse seg nye klimaforhold som vil påvirke både avlinger og husdyr. Det kan bli umulig å arbeide ute, mener forskerne.

– Jeg tror det er riktig å si at gjennomsnittlige temperaturer på over 29 grader ikke er til å leve med, sier professor Marten Scheffer ved Wageningen University til The Guardian.

– Enten må du flytte eller tilpasse deg. Men det er grenser for hvor mye man kan tilpasse seg. Hvis du har nok penger og energi kan du bruke luftkondisjonering og få flydd inn mat, og så kan du kanskje klare deg. Men det er ikke tilfellet for folk flest.

I dag lever om lag 25 millioner mennesker i de varmeste stedene på jorda, hovedsakelig i Sahara i Afrika, der årsgjennomsnittet ligger over 29 grader.

Med den ventede globale oppvarmingen vil en større del av Afrika og deler av India, Sør-Amerika, Sørøst-Asia og Australia, bli for varme til at folk kan bo der på komfortabelt vis. Det vil føre til at mange vil migrere til andre steder for å kunne dyrke jorda og for tilgang til nok mat og drikke. I dag bor det om lag 3,5 milliarder mennesker i disse områdene.

– Det er en smule uheldig at den største befolkningsveksten skjer på de stedene hvor det blir vanskeligst å leve, har Scheffer uttalt til Washington Post.

Koronapandemien har ført til mindre klimagassutslipp som en følge av nedstengte økonomier rundt om på kloden. Adam Browning i Vote Solar (et nettsted som fremmer solenergi i USA, red. anm.) skrev på Twitter: «Vi må komme oss ut av denne krisen på en måte som forhindrer en annen i å oppstå».

Ifølge The Guardian er det ventet at over én milliard mennesker vil leve under uforsvarlige hete klimaforhold innen 2070, «selv i de mest optimistiske framtidsutsiktene», går det fram av rapporten som ble framlagt mandag i National Academy of Science.

– For å være ærlig ble vi satt ut av de første resultatene vi fant. Funnene våre var så oppsiktsvekkende at vi tok et ekstra år for å sjekke alle antakelser og databeregninger grundig, uttaler medforfatter av studien og forsker ved Nanjing University, Xu Chi, til den australske avisa Sydney Morning Herald.

– Det er helt klart at vi behøver et globalt initiativ for sikre barna våre mot de potensielt enorme sosiale spenningene som de forespeilede endringene vil kunne innebære.

Studien viser at verden kan komme til å se svært annerledes ut i 2070, fra i dag. Slik vil det også være i de deler av verden som ikke ventes å oppleve de ekstreme temperaturene som forskerne beskriver, der milliarder tvinges til migrere til andre områder.

– Trolig vil klimaendringene føre til at store byer og hele nasjoner kommer inn i temperatursoner som innbyggere i dag vil oppleve som ufattelige, sier Neil Adger ved University of Exeter, til Washington Post. Adger har revidert studien.

– Vil byer bli flyttet? Usannsynlig. Men vil de bli mindre attraktive destinasjoner for folk å flytte til? Definitivt. Og til slutt vil noen av dagens byer slutte å vokse og begynne å stagnere.


Denne artikkelen ble først publisert på nettstedet Common Dreams under CC-lisens.

- Annonse -
Vil du annonsere her?