Samferdselsminister Knut Arild Hareide mottar oppropet fra generalsekretær i , Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson. Foto: SLF.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Legg til rette for nye, gode vaner gjennom en tydelig prioritering av aktiv transport. Oppfordringen kommer fra 17 ulike organisasjoner som krever et tydelig taktskifte i statens satsing på sykkel og gange i byene. 

Et opprop fra de 17 organisasjonene ble overlevert til samferdselsminister Knut Arild Hareide i dag, onsdag.

«Hvordan skal vi unngå en oppblomstring av privatbilisme, og hvordan kan vi benytte denne muligheten til å skape større, varige endringer i våre transportvaner – som vil bidra til bedre helse, bedre miljø, bedre trafikkavvikling, tryggere og mer tilgjengelige byrom? 

Svaret er: Sykkel og gange», skriver organisasjonene, blant dem Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, DNT, Trygg Trafikk og Norsk Friluftsliv, etter initiativ fra Syklistenes Landsforening.

Representanter for en del av organisasjonene møtte samferdselsminister Knut Arild Hareide og overleverte oppropet. Fremst generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson sammen med Hareide. Foto: SLF.

Vil ha tydelige prioriteringer i statsbudsjettet

Generalsekretær Morgan Andersson (bildet) i Syklistenes Landsforening minner om at det siden 1977 er gitt jevnlige lovnader i Norsk vegplan om utbygging av sammenhengende sykkelveinett i norske byer og tettsteder.

– Likevel, i 2020 er det ennå ingen byer som har dette på plass. Det har vært et vedvarende gap mellom mål og midler. Det er vanskelig å forklare, spesielt når vi vet hvor store samfunnsøkonomiske gevinster staten kan hente ut av investeringer i aktiv mobilitet. Nå kreves politisk mot og tydelige prioriteringer i statsbudsjettet, sier Andersson i en pressemelding.

«Bærekraftig og helsefremmende»

Økt satsing og investering i tilrettelegging for sykkel og gange – for mer hverdags- og fritidssykling for mennesker i alle aldre. Dette er budskapet fra organisasjonene, som representerer nærmere 1,5 millioner medlemskap. En bærekraftig, helsefremmende og smittefri persontransport i tiden framover skal sikres når mange skal tilbake på arbeidsplassen sin, skriver organisasjonene. 

De viser til at langt flere kunne velge sykkel og gange i hverdagen. Dette er et viktig helse- og klimatiltak. Verdens helseorganisasjon viser til at inaktivitet og luftforurensning er to av de største globale helseutfordringer. De konkluderer med at aktiv transport (sykling og gange) er «prime solution».

Sykkelandelmålet har ikke nærmet seg stort

Organisasjonene minner om at Stortinget har vedtatt et nasjonalt mål om åtte prosent sykkelandel med 20 prosent sykkelandel i byene, og at 8 av 10 barn skal sykle eller gå til skolen. Ifølge Nasjonal reisevaneundersøkelse (2018) er sykkelandelen av alle reiser kun 5 prosent i Norge. Denne har ikke økt nevneverdig de siste tiår. Kun om lag 6 av 10 barn sykler eller går til skolen, ifølge oppropet, som maner politikerne til å handle raskt i momentet som nå finnes, knyttet til at koronasituasjonen kan ha aktualisert mer sykkelbruk for mange mennesker.

Organisasjonene skriver:

«La oss få hjulene i gang i arbeidslivet og økonomien, og samtidig fremme god helse- og miljøpolitikk gjennom å legge til rette for nye, gode vaner ved å premiere og oppmuntre til aktiv transport!

Norge er klar for det store gå- og sykkelløftet. La oss begynne med revidert nasjonalbudsjett 2020 og gjennom regjeringens kommende mottiltak mot effekter av koronasituasjonen. Satsingen må også følges opp med opptrapping i statsbudsjettene 2021 og 2022.»

Dette er organisasjonene bak oppropet: Aktiv mot kreft, Astma- og Allergiforbundet, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Den Norske Turistforening, Folkehelseforeningen, Framtiden i våre hender, Friluftsrådenes Landsforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Miljøagentene, Naturvernforbundet, Norges Bedriftsidrettsforbund, Norges Cykleforbund, Norsk Friluftsliv, Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Sykling uten alder, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk.


 

- Annonse -