Illustrasjonsfoto: Pixabay / Skjermdump NYT
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Ifølge New York Times er det vanlig at det koster opp mot 3 millioner kroner å plugge en skiferoljebrønn når moroa er over. Selskapene er forpliktet til å avsette midler til tetting, men mange gir blaffen.

Avisen viser til tall fra føderale myndigheter som anslår at det i dag er over tre millioner forlatte brønner over hele USA, og hele to millioner av disse er ikke plugget igjen.

Den potente drivhusgassen metan lekker ut fra brønnene. Klimaeffekten av de samlede årlige lekkasjene er beregnet å være like mye som det 1,5 millioner biler slipper ut.

Svekket lønnsomhet i bransjen

På grunn av priskrig og koronapandemien er lønnsomheten i olje- gassbransjen i USA svekket. Stadig flere selskaper går konkurs og legges ned, eller de kommer inn under det såkalte Chapter 11 i den amerikanske konkurslovgivningen, der det gis en viss beskyttelse fra kreditorer og en mulighet for refinansiering.

Innen utgangen av 2021 er det ventet at nesten 250 olje- og gasselskaper i USA vil søke konkursbeskyttelse etter Chapter 11, har et analysebyrå beregnet. Det er mer enn tallet for de siste fem årene til sammen.

CEO fikk 8,5 mill USD i tiden før konkursbegjæring

De økonomiske problemene til tross – flere selskaper har penger å betale til toppsjefene. New York Times avslører flere slike tilfeller. MDC Energy i Texas meldte inn konkursbegjæring for åtte måneder siden. En av brønnene deres lekker store mengder gass (og inntil forrige uke lakk det fortsatt). Det gjeldstyngede selskapet må regne med kostnader på over 40 millioner USD for å rydde opp i alle deres forlatte brønner, ifølge NYT.

De alvorlige omstendighetene har imidlertid ikke hindret dem i å lønne sin toppsjef godt. CEO Mark Siffin i MDC Energy fikk 8,5 millioner dollar i konsulenthonorarer i de siste månedene før selskapets konkursbegjæring.

Les hele saken på New York Times.


- Annonse -