HEDRES: Sverre M. Fjelstad er her avbildet i sin barndomsskog på Dølerud i 2015. Foto: Per Erik Fjeld.

Mange nordmenn i den riktige alderen har Sverre M. Fjelstads naturfilmer i NRKs «Naturmagasinet», som et sterkt  minne.

Naturmagasinet ble vist i årene 1966 til 1974, men Fjelstad fortsatte med å lage naturfilmer, fotografere natur og skrive bøker om natur, mye lenger enn det. I naturfilmene sine kommenterte han på sitt karakteristiske vis – en lav og myk, nesten syngende stemme som samtidig la en viss spenning til opptaket.

Han har skrevet 30 naturbøker og svært mange artikler med historier både fra Norge og utlandet. I over 20 år hadde han også en fast spalte i A-magasinet, med navnet Naturen rundt oss. 

Nå er Sverre M. Fjelstad blitt 90 år, og fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv hedrer han med å tildele han Friluftslivets hederspris 2020.

Juryen: «Inspirasjon for svært mange»

Fjelstad skrev allerede som gutt om naturen i en lokalavis for de sørlige og østlige distriktene i Oslo, Nordstrands blad. Fjelstad ble oppdaget av fotografen og zoologen Per Høst, som også har en legendarisk status i tidlig NRK-historie.

Juryen beskriver Fjelstad som en sterk og engasjerende formidler av natur- og dyreliv, som har inspirert svært mange gjennom sitt arbeid.

– Sverre M. Fjelstad har betydd mer for friluftlivsinteressen for de aktuelle generasjonene i løpet av tre tiår enn de aller fleste. Mange av disse har igjen inspirert nye generasjoner. Friluftslivstradisjonen står sterkt i Norge. Dette kan Fjelstad ta en del av æren for, skriver juryen i sin begrunnelse.

Friluftslivets Hederspris ble første gang delt ut i 1995, og blant tidligere vinnere finner vi HM Dronning Sonja, Lars Monsen og Norsk Leirskoleforening.

– En liten porsjon stolthet ligger på lur

Sverre M. Fjelstad er fortsatt en aktiv friluftsmann.

– For en hyggelig overraskelse! Dette blir en god oppmuntring på videre ferder. En liten porsjon stolthet ligger på lur, sier Fjelstad om tildelingen.

Juryen består av: Dag Kaas (leder), fylkesmann Knut Storberget, fylkesordfører Even A. Hagen, avd.dir. i Miljødirektoratet, Berit Lein, stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Ingjerd Schou og Arne Nævra, samt programskaper i NRK/TV Trond Berg og Kjell Haugen som representant for ‘Friluftsliv for alle’.

I denne korte YouTube-videoen får du se introen til NRKs Naturmagasinet. Bildekvaliteten er svært dårlig, men mange vil kunne gjenkjenne jingle-musikken.

- Annonse -
Vil du annonsere her?