Poteter skal helst dyrkes på luftige jorder, med lite luftfuktighet på sensommeren. Foto: Ehrecke, Pixabay.

Virkestoffet dikvat brukes i sprøytegiften Reglone, som i mange år har vært brukt mot tørråte på poteter.

Dikvat bindes lenge i jorda, og har lang nedbrytningstid. Det blir ifølge landbruksnettstedet Bondevennen hevdet at bruk av Reglone går utover meitemark, som igjen blir spist av fugler.

EU forbød bruk av stoffet i februar i år, men nå har danske myndigheter («Miljøstyrelsen») gitt dispensasjon for sine bønder. Reglone kan brukes til nedvisning av ris til poteter som skal lagres, og til nedvisning av spinatplanter som skal til frø.

«Ubegripelig»

Beslutningen om dispensasjon har skapt reaksjoner fra Danmarks Naturfredningsforening.

– Det er skuffende og helt ubegripelig at man nå gjør det mulig å benytte Reglone igjen, sier Rikke Lundsgaard, landbrukspolitisk seniorrådgiver i foreningen, i et innlegg på egne hjemmesider.

– Det er jo ikke uten grunn at giften ble forbudt i EU. Danmark burde ta EU-forbudet på alvor og vise seg som en ansvarlig grønn nasjon, som støtter opp om EU’s miljølovgivning, sier Lundsgaard.

Tørråte er en utfordring i fuktige områder

I Norge ble tillatelsen til bruk av Reglone opphevet 4. februar i år. Bondevennen har rapportert om frustrerte potetbønder i Rogaland, som ikke ser gode erstatninger for bruk av sprøytemiddelet.

– Framtida til Reglone har hange i ein tynn tråd dei siste 15-20 åra. Andre middel og alternativ, som gassing, sviing og brenning av potetriset har vore prøvd ut, også i høve til økologisk produksjon, utan særleg hell, uttalte seniorrådgiver Arne Vagle ved Norsk Landbruksrådgiving i Rogaland, til Bondevennen da forbudet ble varslet i fjor.

I økologisk potetproduksjon er det ikke tillatt med bruk av sprøytemidler mot tørråte. Det brukes heller ikke kjemikalier mot ugras og insekter. I stedet fokuserer man på andre sider ved dyrkingen, som minimum 3 års potetpause i skiftene og at jorda har høyt innhold av makro- og mikronæringgstoff, samt god drenering.

Poteter velges også bort som dyrkingsvekst der hvor dyrkingsforholdene gir tørråte ekstra spillerom.


Kilder: Danmarks Naturfredningsforening, Bondevennen, Agropub,

- Annonse -
Vil du annonsere her?