Krever økt kollektivsatsing: «Avgjørende om Norge skal nå klimamålene»

I sin høringsuttalelse til Nasjonal transportplan (NTP) skriver Yrkestrafikkforbundet at det er avgjørende med et godt utbygd kollektivtilbud for å kunne skape en miljøvennlig transportsektor og for at Norge skal kunne nå sine klimamål.

– For å forbedre kollektivtilbudet, må tiltak som øker fremkommeligheten prioriteres. Det handler om utbygging av flere kollektivfelt inn og ut av de største byene, økt bruk av signalprioritering og hive elbilene ut av kollektivfeltene, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet, i en tilhørende pressemelding fra forbundet.

Yrkestrafikkforbundet er den organisasjonen som organiserer flest bussjåfører her i landet.

– For at befolkningen skal velge å reise kollektivt, må tilbudet bedres og prisene reduseres. Det er også viktig å ha et attraktivt kollektivtilbud i distriktene, slik at det også der finnes alternativer, sier Klungnes.

Forbundet vil også ha økt satsing på jernbane, og tar til orde for dette i høringsuttalelsen sin.

– InterCity-tilbudet med dobbeltspor mellom Lillehammer, Halden, Skien og Oslo må prioriteres. I den forbindelse må jernbanefremkommeligheten gjennom Oslo bedres og Ringeriksbanen også bygges ut, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

Klungnes mener jernbanen spiller en viktig rolle, særlig på lange distanser.

Her er noen av de andre innspillene fra Yrkestrafikkforbundet:

  • I flere kryss bør det tas i bruk signalprioritet for kollektivtrafikken
  • Det bør bygges flere pendler- og innfartsparkeringer i utkanten av byene, for å få flere til å velge buss, tog og bane.
  • InterCity-tilbudet med dobbeltspor mellom Lillehammer, Halden, Skien og Oslo må prioriteres. I den forbindelse må ny jernbanetunell under Oslo og Ringeriksbanen også bygges ut.
  • Nødvendig oppgradering av T-banen i Oslo med nytt signalsystem, Fornebubanen, Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel.

Ny nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033, legges fram av regjeringen våren 2021.


 

- Annonse -