Styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen. Foto: Privat.
- Annonse -

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) har sendt brev til partilederne og programkomitéene i samtlige partier på Stortinget. Der minner de om at det er uskyldige barn og unge som skal arve kloden.

«For barnas skyld må stortingsvalget 2021 bli et klimavalg», er overskriften i brevet, som også er lagt ut på hjemmesidene til BKA.

Blant forslagene som politikerne bes om å ta inn i arbeidsprogrammene som nå skal meisles ut i partiene foran stortingsvalget i 2021, er disse tre:

  • Full stans i leting etter olje og gass
  • Reelle kutt på minst 55 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030
  • Å stanse tapet av naturmangfold

 

– Oljepakken i konflikt med Parisavtalens mål

I brevet påpeker BKA også at stortingets skattepakke til oljeindustrien på over 100 milliarder kroner, knyttet til koronakrisen, «er i konflikt med klimavitenskap og sentrale målsetninger i Parisavtalen».

«Pakken kan også føre til at det settes i gang prosjekter som ikke vil bli lønnsomme. Det

Bente Marie Bakke, nestleder i BKA. Foto: Privat.

kan føre til store økonomiske tap for Norge. Krisepakkene må rettes mot fornybar energi og omstilling til et grønt næringsliv», skriver Besteforeldrene i brevet, som er undertegnet av leder i organisasjonen, Steinar Winther Christensen (hovedbilde), og nestleder Bente Marie Bakke.

Christensen er jurist, og Bakke er tidligere stortingsrepresentant for Høyre. Hun har siden gått over til MDG.

– Regjeringen tar ikke behovet for grønn omstilling seriøst

Overfor Naturpress presiserer Steinar Winther Christensen at all leting etter olje og gass må stanse nå – det kan ikke utsettes.

– Norge og verden har allerede funnet slike mengder olje- og gassressurser som ikke kan hentes opp og forbrennes om vi skal oppfylle Parisavtalens mål om godt under 2 grader temperaturstigning. Å lete videre undergraver regjeringens forpliktelser etter Paris, skriver han i en e-post.

Han mener at fortsatt leting også medfører stor økonomisk risiko for hver og en av oss, gjennom oljeskatteregimet. At kun 2 % av krisemilliardene er brukt på grønn omstilling, mener han bare er trist.

– Det viser at regjeringen ikke tar behovet for grønn omstilling seriøst, og heller bruker koronastøtten på en bransje i solnedgang, sier Christensen.

– 100 milliarder i skattelette til big oil peker egentlig bakover på en tid som er forbi.

Tror alle partier blir klimakonfrontert på en ny måte

Naturpress: – De fleste valgene i Norge de siste årene har av miljøkretser fått stempelet «klimavalg». Hvilke forhåpninger har du til at klima og natur vil få større tyngde enn tidligere, denne gangen?

– Fokus på klima og natur vil stå sterkere enn noen gang frem mot dette valget. En stor europeisk undersøkelse (hvor Norge ikke er med blant landene) viser at tross korona er det klimafremtiden som bekymrer flest – nesten 30 prosent av de spurte. Og nå haster det mer enn noen gang, også her hjemme. Vi vet i dag mye mer om hva som skjer i Arktis/ Norge og f.eks. på Svalbard/ Grønland/Sibir etc. hvor klimaendringene er tydeligst. Jeg tror alle partier vil bli klimakonfrontert på en ny måte og som tvinger frem ny kurs her.

Besteforeldrenes klimaaksjon er sammen med Naturvernforbundet partshjelpere for Greenpeace og Natur og Ungdom i klimasøksmålet mot staten. Saken får sin endelige avgjørelse i Høyesterett i november.

– Om staten taper i Høyesterett vil dette være en stor vekker for alle, ikke minst AP og Høyre. Det vil virkelig gi respekt til grunnloven og Høyesterett som dens siste beskytter, sier Christensen.


 

- Annonse -