Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow Batteries. Foto: Morrow Batteries.

Morrow Batteries, selskapet som ønsker å etablere en stor norsk fabrikk for produksjon av batterier til elbiler, har fått inn 19 konkrete forslag til lokalisering.

De mulige lokasjonene er satt av på kartet under. Etter planen skal første byggetrinn av batterifabrikken stå ferdig i 2024, melder selskapet.

Her er de 19 innkomne tomteforslagene for batterifabrikken. Ill.: MB.

Naturpress skrev i mai om det nye prosjektet, hvor også miljøstiftelsen Bellona har hatt en betydelig rolle. Initiativet og idéen kom opprinnelig fra Bellona og leder Frederic Hauge.

Morrow Batteries skal bygge forskningssenter og produksjonsanlegg for å forsyne raskt voksende markeder for batterier med både dagens og morgendagens teknologi.

– Fem års blodslit har gjort denne teknologien investerbar. Vi har utviklet patenter, samlet kompetanse og hentet kapital. Dette har dannet grunnlag for et potensielt nytt industrieventyr med enormt verdiskapings-, sysselsettings- og eksportpotensial, sa Frederic Hauge da prosjektet ble lansert.

– annonse –

Melder om stor entusiasme i regionen

Nå forteller administrerende direktør Terje Andersen om stor interesse for industrisatsingen i regionen. For det ble tidlig klart at fabrikken skal bygges et sted i Sør-Norge.

– Vi har blitt møtt med en helt utrolig entusiasme og interesse fra hele regionen, noe antall innkomne forslag også viser. Det at vi har fått tilsendt 19 konkrete forslag til lokalisering av batterifabrikken viser hvilke muligheter og vilje som finnes i regionen, sier Terje Andersen.

Selskapet er i gang med å gå gjennom forslagene. I begynnelsen av oktober forventer styret i Morrow Industries å presentere hvilke tilbydere som er valgt ut for videre dialog og forhandlinger.

Endelig valg av tomt skal etter planen skje innen utgangen av året.

– Uavhengig av hvilken tomt vi velger vil ringvirkningene av en slik fabrikk være store for hele landsdelen, sier direktør Andersen.

Morrow Batteries ble presentert i mai. Her fra arrangementet. F.v. Steffen Syvertsen, Bjørn Rune Gjelsten, Frederic Hauge og Ole Erik Almlid. Foto: Bellona.

Blir Sørlandet «The Battery Coast»?

Store mengder fornybar strøm, nærhet til råvareleverandører og tett på de europeiske markedene er faktorer som gjør landsdelen spesielt interessant for ny industri, heter det i dagens oppdatering fra selskapet.

– Vi må synliggjøre de gode forutsetningene som faktisk finnes her. Hvis Norge og Agder vil, så er Morrow bare starten på et nytt industrieventyr, sier Andersen.

Også internasjonale interessenter er velkomne, til det han selv mener er et passende navn; «the Battery Coast».


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?