Fra Barcelona. Foto: Unsplash.

De tre organisasjonene er Greenpeace, Oxfam Intermón, og Ecologists in Action. Den spanske regjeringen anklages for passivitet i møte med klimaendringene.

– Det finnes bare én måte å unngå katastrofale klimaendringer på: Ved å redusere CO2-utslippene drastisk og hurtig, samt å akselerere en økologisk transformasjon. Det krever modige politiske og juridiske beslutninger, sier Mario Rodríguez, leder for  Greenpeace Spania.

Ifølge de tre organisasjonene vil Spania ikke klare å unngå alvorlige virkninger av klimaendringer, med dagens klimamålsettinger utgått fra den spanske regjeringen. De mener at Spania vil oppleve alvorlige tørkeperioder, økt frekvens og intensitet på skogbranner, mer styrtregn og økende havnivå med påfølgende kystoversvømmelser. Det er de mest sårbare befolkningsgruppene som vil lide mest under effektene, slås det fast.

De tre organisasjonene minner om at Spania, ifølge IEA, er et av de europeiske landene som blir verst rammet av klimaendringer.

Har satt 23 % utslippsreduksjon innen 2030 som mål

Om begrunnelsen for søksmålet skriver de tre videre at den spanske regjeringen ikke klarer å oppfylle internasjonale forpliktelser, ei heller kompensere for tidligere regjeringers mangel på tiltak. Det påpekes at forpliktelsene etter Parisavtalen ikke overholdes, og at anbefalingene fra FNs klimapanel ikke blir fulgt. I stedet for en anbefalt reduksjon i klimagassutslipp på 55 % innen 2030 (sammenlignet med 1990) har de spanske myndighetene satt 23 % reduksjon som mål.

Mange land med klimasøksmål

Spania føyer seg inn i rekken av mange land som får, eller har fått, såkalte klimasøksmål rettet mot seg. Over hele verden har hundrevis slike blitt opprettet. De fleste rettsakene faller ut med tap for anklagerne, men i Nederland vant organisasjonen Urgenda saken mot den nederlandske staten.

I Norge, hvor klimasøksmålet er spesifisert til at staten anklages for å ha delt ut ti nye oljelisenser i det nordlige Barentshavet, og derved bryter Grunnlovens miljøparagraf 112, kommer saken opp for Høyesterett 4. november.

Greenpeace og Natur og Ungdom er anklagere, med Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet som partshjelpere.


- Annonse -