Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Torbjørn Tandberg / Samf.dep. / Flickr / Samf.dep.

Nytt anbud på fergesambandet rv. 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes skal nå lyses ut. Kun anbud som innebærer hydrogenbasert drift vil bli vurdert.

– Vi ønsker å legge til rette for utslippsfrie løsninger på fergene langs norskekysten. Fergesambandet Bodø-Moskenes er Norges lengste, og går over svært krevende sjøområder. Elektriske ferger vil ikke fungere godt nok på strekningen. Derfor har regjeringen bestemt at det neste anbudet skal forutsette bruk av hydrogenteknologi, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding på departementets nettsider.

Statens vegvesen har ansvaret for anbudet, og skal samarbeide med fergeselskap, hydrogenleverandører og andre interesserte aktører for å få et best mulig grunnlag for å stille krav om hydrogen som energibærer i anbudet. Fergene skal også kunne drives med biodrivstoff og elektrisitet over tid.

Illustrasjonsfoto: Samferdselsdepartementet.

Fergerederi: – Gunstig for klima og næringsliv

– Norge er verdensledende på miljøteknologi i maritim næring. Vi har muligheten til å bruke de offentlige kjøpene av fergetjenester til å utvikle de beste løsningene for utslippsfrie ferger. Hydrogen er en løsning som vil takle de utfordrende forholdene på dette sambandet bra. Nå skal vi samarbeide tett med aktørene på markedet. Det er viktig, slik at vi finner de beste og mest sikre løsningene, sier Hareide.

Føringene blir godt mottatt fra Norled, et av Norges største fergerederier.

– Regjeringens krav om å bruke hydrogenferger på sambandet over Vestfjorden fra neste anbudsrunde, er gunstig både for klimaet og for norsk næringsliv, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden.

Rederiet har bygd verdens første batteriferge, og har nå verdens første hydrogenferge under bygging hos Westcon i Ølen.

LES OGSÅ:

Strenge sikkerhetskrav

Kravet til sikkerhet er at en hydrogenferge skal være like sikker som en vanlig ferje, blir det understreket fra Samferdselsdepartementet. Rederiet som skal drifte sambandet, må innhente godkjenninger fra blant andre Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Det skal være trygt å ta ferje i Norge. Det er viktig for oss at det skal være like trygt med en hydrogenferge. Derfor kommer det til å være strenge sikkerhetskrav i dette anbudet også. Hydrogen er trygt når det håndteres rett. Det skal vi sørge for, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Adm. dir. i Norled, Heidi Wolden. Foto: Norled.

– Bygger grønne arbeidsplasser

Norled-sjef Wolden mener dette ikke bare er viktig for klima og miljø, men også for utvikling av næringsliv og arbeidsliv.

–  Gjennom hydrogensatsingen bygger Norge også grønne arbeidsplasser og muligheter for en ny eksportindustri, samtidig som utslippene knyttet til nødvendig fergetransport reduseres, sier Heidi Wolden.

Hun mener hydrogensatsingen over Vestfjorden også vil gi lokal og regional vekst for Lofoten, samtidig som regionens grønne profil vil bli styrket.

«Vil bli lagt merke til over hele verden»

– Hydrogen-drevne ferger på Vestfjorden vil bli lagt merke til over hele verden. Gjennom tilgang på flytende hydrogen vil øvrig industri i området få en eventyrlig mulighet til å ta en global lederposisjon innen utvikling og bruk av hydrogenteknologi, sier Wolden.

Statens vegvesen vil om kort tid invitere til en dialogkonferanse, der fergeselskap, hydrogenleverandører og andre interesserte aktører kan delta.

Den endelige utlysningen er planlagt før jul, slik at kontrakter kan signeres før sommeren 2021. Oppstarten av drift på fergesambandet er satt til 1. januar 2024.


 

- Annonse -