Skisse over North2. Ill.: Equinor.

Prosjektet har som mål å produsere grønn hydrogen fra 4 gigawatt innen 2030, og 10 gigawatt innen 2040.

Energikilden er fornybar kraft fra havvindanlegg utenfor kysten av Nederland. Equinor hevder dette vil være med på å kickstarte hydrogen-økonomien i Nordvest-Europa.

Prosjektet heter NortH2.

– Dette er et banebrytende prosjekt, hvor Equinor ser fram til å bidra. Prosjektet kan bli en viktig del av vårt arbeid med å bygge en konkurransedyktig posisjon innen hydrogen samt skape framtidig verdi og industrielle muligheter. Vårt mål er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, og utviklingen av en lønnsom verdikjede innen lavkarbonløsninger for hydrogen vil være en viktig del av overgangen til et bredt energiselskap. Hydrogen vil være viktig i arbeidet med avkarbonisering og netto nullutslipp, spesielt i sektorer der CO2-reduksjon ellers er vanskelig og strømforsyning ikke er et alternativ, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Prosjektet skal fullføre en forstudie i 2021, med mål om å starte prosjektering i andre halvdel av 2021. NortH2 ble lansert i februar 2020, med Shell og Gasunie som industripartnere. Equinor og RWE er nye partnere inn i prosjektet.

Prosjektet planlegger en elektrolysekapasitet på 1 gigawatt i 2027, 4 gigawatt i 2030 og 10+ gigawatt i 2040. Dette vil gi 0,4 tonn hydrogen i 2030, og 1 million tonn i 2040. Dette kan kompensere for utslipp tilsvarende 8-10 millioner tonn CO2, tilsvarende årlige utslipp fra norsk veitrafikk, ifølge Equinor.

Potensialet i Nordsjøen

– NortH2 passer godt med Equinors erfaring og posisjon som en av verdens ledende havvindsoperatører. Hydrogen vil være en sentral del av å skape konkurransedyktighet for fornybar energi gjennom økt verdi og ved å tilby markedsalternativer. Vi må begynne utviklingen av ren hydrogen i stor skala i dag for å møte målene fra Parisavtalen, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Equinor peker på at Nordsjøen har stort potensial for havvindutbygging i stor skala, og at det allerede finnes en omfattende infrastruktur for gass som er egnet til lagring og transport av store mengder hydrogen.

NortH2 har en visjon om 4 GW integrert offshore-vind-til-grønn-hydrogen-verdikjede innen 2030, og for 10+ GW innen 2040. Prosjektet kan, gjennom parallell utvikling av den nødvendige hydrogeninfrastrukturen og ved å omdisponere eksisterende naturgassinfrastruktur, levere til store nordvest-europeiske industriklynger, skriver Equinor i dag.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?