Påtroppende generalsekretær i Regnskogfondet, Tørris Jæger. Foto: Kari Asheim/Regnskogfondet.

Tørris Jæger er ansatt som ny generalsekretær i Regnskogfondet, og starter i jobben 1. april. Jæger kommer fra stillingen som utenlandssjef i Norges Røde Kors.

– Jeg er både glad og stolt over å bli valgt til generalsekretær for Regnskogfondet. Det neste tiåret vil definere om vi klarer å nå de livsviktige målene verden har satt seg for å redde klima på kloden, sier Jæger i en kommentar på hjemmesidene til Regnskogfondet.

– Jeg håper å kunne bruke min erfaring fra Røde Kors til å bygge Regnskogfondet til en enda mer slagkraftig og robust internasjonal organisasjon. En av grunnene til at jeg søkte meg til Regnskogfondet er for å kunne bidra til at vi når bærekraftsmålene. I Røde Kors har jeg jobbet med konsekvensen av klimakrisen. I Regnskogfondet vil jeg jobbe med de viktigste utfordringene i vår tid: Klima- og naturmangfoldskrisen og hvordan det påvirker oss globalt, men ikke minst de som er direkte berørt i regnskogslandene, sier Jæger. 

Den påtroppende generalsekretæren mener Regnskogfondet er en premissleverandør innen sitt felt i Norge, og at han vil bygge på denne erfaringen for å styrke organisasjonens internasjonale satsing.

– Vil spille en internasjonal nøkkelrolle

– I Tørris Jæger har vi funnet en person med omfattende bistandserfaring, og mange års arbeid med ledelse og organisasjonsutvikling i en organisasjon med sterk internasjonal tilstedeværelse. Alt dette er ting vi vil trenge mye av fremover, sier Regnskogfondets styreleder Petra Storstein.

Hun sier at styret er ambisiøse på Regnskogfondets vegne og at målet er at organisasjonen de neste årene skal vokse videre og bli enda sterkere, for å kunne spille en internasjonal nøkkelrolle i arbeidet for å bevare regnskogen.

– Vi vet alle at dette er et arbeid som haster. Det er et uhyre viktig oppdrag for å bevare menneskerettighetene til de som bor i regnskogene, det økologiske mangfoldet og klimaet på kloden, sier Storstein.


- Annonse -