Skjøt feil ulver – lisensfellingen i Aurskog ble stanset umiddelbart

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

De to siste ulvene som er felt i området som er fastsatt for uttak av Aurskog-reviret, tilhører ikke der.

Ifølge Statsforvalteren dreier det seg om et nyetablert par som er kommet inn i området mellom de fra før kjente revirene Mangen og Aurskog. Lisensfellingen er på grunn av feilskytingen stanset umiddelbart.

Statsforvalteren opplyser at tispa som er felt er utvandret fra det svenske reviret Stora Bör og er født i 2018 eller 2019, mens hannen er født i Rømskog-reviret i 2019. Disse individene var ikke påvist som et par ved den siste foreløpige bestandsrapporten som kom 10. desember 2020. Ulvene ble felt henholdsvis 23. januar og 22. januar.

Statsforvalteren skriver videre at det under lisensfellingen har vært «krevende avveininger mellom å få gjennomført lisensfelling i tråd med departementets vedtak, og å hindre at andre individer blir felt. I slike avveininger vil det alltid være en risiko for feil, og denne risikoen har vært vurdert fortløpende.»


- Annonse -