Verdens første energiøy lages i Danmark

Kan gi fornybar energi til over 3 millioner husstander.

I 1991 var Danmark det første landet i verden til å bygge en vindmøllepark på havet. Takket være et nytt tverrpolitisk samarbeid igangsetter nå danskene arbeidet med å utvikle en energiøy.

Konstruksjonen av energiøya vil være danmarkshistoriens største byggeprosjekt, og har som formål å dekke elektrisitetsforbruket til opp mot 10 millioner europeiske husholdninger.

Danmark, som består av over 400 øyer, er klare for å legge til en ny. Flertallet i det danske folketinget stemte for det historiske byggeprosjektet som innebærer å lage over 120.000 kvadratmeter med kunstig land – og alt til en pris på rundt 8 milliarder euro.

Den kunstige øyen er et av to energiøy-prosjekter som ledd i den grønne omstillingen av den danske økonomien. Folketinget har vedtatt at Europas to nye knutepunkt for energi skal ligge på Bornholm i Østersjøen, mens det andre skal bygges 80 km fra dansk land i Nordsjøen. Energiøyene skal samle energi fra vindmølleparker på havet, for så å distribuere den direkte til forskjellige europeiske land.

Forundersøkelser gjøres sør for Bornholm og i Nordsjøen. Kart: Danish Energy Agency

Det ønskelige resultatet er å gradvis basere mer og mer av det danske energiforbruket på fornybare energikilder, samt å videreselge energioverskuddet. I første omgang skal energiøya dekke forbruket til mer enn 3 millioner danske husholdninger, men med videre ekspansjon er det estimert at øya kan dekke opp forbruket til mer enn 10 millioner husholdninger.

Global interesse for det grønne skiftet

Ifølge lederen for energiavdelingen i FNs utviklingsprogram, Marcel Alers, føyer det danske prosjektet seg inn i rekken av mange spennende og banebrytende klimatiltak. Alers er overbevist om at 2021 blir året hvor bærekraftige energitiltak virkelig skyter fart.

«Mer og mer opplever vi at smarte grønne løsninger får økt politisk og økonomisk oppmerksomhet.»

Den grønne omstillingen av energisektoren er et av hovedpunktet i FNs bærekraftsmål nummer 7 – som skal sikre alles adgang til pålitelig og bærekraftig energi. Det grønne skiftet står også sentralt som et av de viktigste verktøyene for å oppnå målsetningen om å holde den globale temperaturstigningen under 1.5 grader celsius.

«Dersom vi skal nå målsetningen om netto-nullutslipp innen 2050 må vi gjennomføre et effektivt grønt skifte fra fossile brensler til fornybar energi,» uttalte FNs generalsekretær António Guterres i en tale i forbindelse med forberedelsene til COP26.

«Vi har de nødvendige redskapene, vi mangler bare den politiske viljen til å anvende dem.»

Guterres taler til forberedelsesmøte for FNs klimatoppmøte, COP26. Foto: UN Photo

Danskene viser vei

Ifølge den danske klima-, energi-, og forsyningsministeren Dan Jørgensen er de planlagte energiøyene «et avgjørende fyrtårnprosjekt i den grønne omstillingen av økonomien, ikke bare i Danmark, men for hele Europa.»Danskene vedtok i fjor en klimaavtale som la ned rammeverket for de nasjonale reduksjonsbidragene av farlige klimagasser. Energiøyene er helt avgjørende dersom Danmark skal oppfylle sin målsetning om å redusere sitt CO2 utslipp med mer enn 70% innen 2030.

Det er dog ikke alle som er like imponert over den danske satsingen. Det delvis danske statseide energiselskapet Ørsted har kritisert prosjektet som «altfor kostbart.»

Denne teksten ble først publisert på nettsidene til UNRIC.


- Annonse -
Vil du annonsere her?