- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Landranere har fått grønt lys fra regjeringen i Nicaragua til å ødelegge det vernede biosfærereservatet Indio Maíz og krenke rettighetene til områdets urbefolkning.

Mord, forfølgelse og trusler gjør det både vanskelig og farlig for urfolk og miljøaktivister å kjempe for å bevare skogen og naturen.

På Nicaraguas sørlige grense ligger Indio Maíz, et av Mellom-Amerikas største sammenhengende regnskogområder. Områdets regnskog blir imidlertid ryddet i rekordfart, og urbefolkningen i skogen lider av brudd på rettighetene sine. Landranere invaderer reservatet for å utnytte landet og naturressursene til egen økonomisk fordel. Den nicaraguanske regjeringen godkjenner tilsynelatende disse aktivitetene. De lovløse forholdene gjør det vanskelig for urbefolkningen i skogen og miljøaktivistene de jobber med, å forsvare sine rettigheter og beskytte reservatet.

Urfolkledere og miljøaktivister trues på livet

Den lokale miljøorganisasjonen Fundación del Río rapporterer om økende skader på skog og miljø. Dette har ført til at organisasjonen har falt i unåde hos regjeringen, som nå har oppløst den. Amaru Ruiz, som leder organisasjonen, forteller til InSight Crime at han har flyktet til Costa Rica fordi han hevder å ha blitt utsatt for trusler og forfølgelse av regjeringen. «Forfølgelse og drap på miljøaktivister er en realitet i Nicaragua,» sier han.

I reservatet bor det to urfolk, ramaer og krioler, som risikerer å bli utsatt for vold og drap hvis de motarbeider de invaderende kolonialistene, og mange av urfolkene har blitt drevet bort fra landet sitt. Hvis urfolkledere rapporterer om ulovlige overtakelser av land og ødeleggelse av natur og miljø, blir de ofte ignorert i landets rettssystem.

Ifølge Jens Noe Hansen, teknisk rådgiver for Forests of the World, har den nicaraguanske regjeringen sviktet områdets urbefolkning:

– Det er deprimerende å være vitne til hvordan den nicaraguanske regjeringen jobber for å systematisk støtte aktiviteter som er i strid med de lovlig anerkjente rettighetene som ramaer og krioler har til store landområder og de tilknyttede naturressursene til Indio Maíz. Man lukker øynene og lar urfolket i stikken, sier han.

Forests of the World samarbeider med indianere i Nicaragua, for å fremme deres rettigheter og arbeide for bevaring og bærekraftig bruk av deres territorier og skog og naturressurser.

– Vi er veldig enige med Amaru Ruiz’ analyse av situasjonen i Insight Crime, og har også jobbet med Fundación del Río før organisasjonen ble oppløst. Det politiske klimaet i landet blir mer og mer giftig, og problemene for skog og natur, og med urbefolkningens sikkerhet og menneskerettigheter, vokser fra dag til dag, fortsetter Jens Noe Hansen.

Han forteller at det er dårlige utsikter for landets naturområder og tropiske skoger. Samtidig blir urfolkene truet på livet, og rettighetene deres til land og natur krenkes, samt mulighetene til å skape seg en framtid i områdene.

En vanskelig kamp for urfolkene

Urfolkene eier mer enn 70 prosent av reservatet, men de har ikke tilstrekkelige ressurser til å beskytte den mot inntrengere. Urfolkene fortsetter å prøve å håndheve sine anerkjente rettigheter til skogsområdene og sin egen sikkerhet ved å patruljere i skogen. Dette er imidlertid en vanskelig kamp så lenge det ikke er hjelp å finne i rettssystemet.

Til dette sier Jens Noe Hansen:

– Heldigvis er urfolkene på god vei til å styrke organisasjonene sine og utvide sine internasjonale nettverk slik at de kan forsvare rettighetene sine. Vi støtter urfolkene fullt ut, og det er spesielt positivt at de er i stand til å mobilisere ressurser for å overvåke sine områder og de ulovligheter som blir begått. Det er viktig at overgrepene dokumenteres slik at det skapes bevissthet om problemene, ikke minst internasjonalt, hvis situasjonen skal snus.

Reservatene er under juridisk forvaltning av landets departement for naturressurser, men ifølge Amaru Ruiz gjør det ingen forskjell så lenge regjeringen er mer interessert i å fremme kortsiktige økonomiske interesser – spesielt i kveg- og gruvedrift – enn de er i urfolk og miljø.

Et unikt naturområde er i fare for å forsvinne

Indio Maíz er et unikt naturområde som rommer et variert dyre- og planteliv. Området har stort biologisk mangfold med store sammenhengende og relativt intakte systemer av tropisk skog, våtmark og elver. Det er ulike aktiviteter som utføres av nybyggere som truer økosystemene i reservatet. En av de økende årsakene til miljøproblemer i reservatet er småskala gruvedrift, hvor landranere ulovlig flytter inn i reservatet og utvinner gull og andre mineraler. Dette gjøres ved hjelp av blant annet cyanid og kvikksølv, som forårsaker forgiftning av områdets jord- og vannmiljøer. I tillegg til gruvedrift lider området under avskoging og miljøforurensning knyttet til landbruksnæringen, spesielt den økende storfeproduksjonen.


Artikkelen ble først publisert av Verdens Skove, og er gjengitt med tillatelse. Bildet av regnskog er fra Nicaragua. Foto: Unsplash.

- Annonse -