Illustrasjon av skogbrannvarselet for Middelhavsregionen fram til 7. august (lilla mest overhengende). Ill.: EFFIS.

De siste ukene har ekstrem hete og en rekke med intense skogbranner preget flere land, særlig i sørøstlige deler av middelhavsregionen.

Mennesker har måttet flykte fra brannene, og flere har mistet livet.

Særlig er Tyrkia, Hellas og Italia hardt rammet, og temperaturene har flere steder oversteget 40 grader i skyggen. Noen steder i Tyrkia og Hellas har det vært opptil 46 grader. EUs tjeneste for vær- og atmosfæreovervåking, CAMS (Copernicus) følger situasjonen nøye, og mener at regionen rundt Middelhavet er i ferd med å bli en hotspot for skogbranner.

Dataene til CAMS viser at skogbrannintensiteten, og røykutslippene fra dem, er raskt økende. Også Marokko, Albania, Nord-Makedonia og Libanon er berørt.

– Vi følger nøye med på intensiteten av branner i Tyrkia og rundt Middelhavsområdet og virkningene de har på atmosfæren, sier Mark Parrington, seniorforsker og brannekspert ved ECMWF Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

Han fortsetter:

– Det er spesielt viktig å følge nøye med på disse brannene med høy intensitet ettersom røyken de avgir kan ha innvirkning på luftkvaliteten lokalt, og gi fallvinder. Våre data gir nær sanntidsinformasjon om intensiteten av brannene og påvirkningene i større skala, for eksempel effekten av røykutslippene og deres innvirkning på luftkvaliteten.

Trass i tørke og hete trengs det vanligvis også mer enn det for at en brann skal oppstå, minner det europeiske skogbrannvarselsystemet til Copernicus om. En kombinasjon av flere faktorer, inkludert menneskelige handlinger, er det som setter i gang en brann, heter det.


- Annonse -
Vil du annonsere her?