Foto: Morten Brakestad/Stortinget, Flickr / Unsplash.
- Annonse -

Bekymringen for tap av natur brer om seg. En ny spørreundersøkelse viser at 77 prosent av de spurte svarer at de er enten ganske eller svært bekymret for tap av naturmangfold.

Spørreundersøkelsen, som er utført av Opinion for WWF Verdens Naturfond, tar også opp klimaendringer. 69 prosent har svart at de er ganske eller svært bekymret for klimaendringer. Den bekymringen står tilsynelatende ikke i veien for at folk mener at Norge kan tillate seg å hente opp mer olje og gass som bidrar til global oppvarming. I en undersøkelse som Klassekampen gjorde tidligere i sommer svarte 59 prosent «nei» på spørsmålet om Norge bør slutte å lete etter olje- og gassforekomster. Bare 23 prosent svarte «ja» på dette.

Men tap av natur er et problem som nordmenn synes å samle seg om. Engasjementet er enormt, slik WWF ser det, og forventer at dette får en rolle i årets valgkamp. Utfordringen oversendes politikerne.

– Politikerne gjør en tabbe om de overser det store folkekravet om å gi naturen en stemme i år, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.  

– Folk merker at natur blir borte

Bekymringen for naturtapet er stor blant alle aldersgrupper, viser undersøkelsen, men aller størst blant de yngste og de eldste, det vil si de mellom 18-29 og de over 60.  

Over halvparten av de spurte er ganske eller svært enig i at Norge bør begrense utbygging av hyttefelt, motorveier og andre prosjekter som ødelegger natur.

– Folk i landet vårt merker at naturmangfoldet og den urørte naturen gradvis blir borte, og det uroer dem. Det ser vi tydelig i denne undersøkelsen. Nordmenn har et helt spesielt forhold til naturen, nesten ni av ti svarer at naturopplevelser er ganske eller svært viktig for dem, sier Karoline Andaur i meldingen WWF har sendt ut. 

Spørsmålet forener by og land, påpekes det. Bekymringen er høyest på bygda (85 prosent), men også i Oslo er den høyere (80 prosent) enn i de større og mindre byene og tettstedene i landet.  

WWF viser til at den norske spørreundersøkelsen samsvarer godt med funnene til en stor, global rapport fra The Economist Intelligence Unit, som ble laget på oppdrag fra WWF International tidligere i 2021. Rapporten fant bevis på et økende engasjement for naturen over hele kloden.  

– Naturkrisen like alvorlig som klimaendringene 

Andaur påpeker at situasjonen for naturmangfoldet er alvorlig, også i Norge.  

– På verdensbasis står en million arter i fare for å bli utryddet, ifølge FNs naturpanel. Her hjemme har vi stadig mindre urørt natur. Bare 11,5 % av Norges areal er nå villmark, og andelen er på god vei nedover. Tiltakene vi har gjort for å redde naturen har så langt vært altfor svake, sier Andaur. 

Andaur mener naturkrisen er like alvorlig som klimaendringene. Tre av fire i befolkningen er ganske eller svært enige i det.  

– Det er ikke for sent å snu utviklingen og sørge for at vi lever av og i harmoni med naturen. På samme måte som for klimaet krever dette innsats både lokalt, nasjonalt og globalt. På den internasjonale arenaen forhandles det nå om en ny global naturavtale, som skal bli like viktig for naturen som Parisavtalen er blitt for klimaet. Norges myndigheter har en unik mulighet til å være pådriver for en avtale som kan være med å redde naturen. Men da må det høyere opp på den politiske agendaen, sier Andaur.  


Når du først er her: Naturpress har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer og bedre miljøjournalistikk. DU får tilgang til alt innhold (+sakene).

- Annonse -