To vindkraftverk fikk avslag

Olje- og energidepartementet har fredag 27. august fattet vedtak i to saker som angår vindkraft i Rogaland.

Gilja vindkraftverk i Gjesdal kommune får ikke innvilget søknad om utsatt frist for oppstart av driften. Departementet stadfester dermed NVEs avslag på søknaden fra vindkraftverket. NVEs vedtak var påklaget til departementet, skriver OED.

Departementet har blant annet lagt vekt på at det er søkt og innvilget fristutsettelse tidligere, samt at det er flere forhold i prosjektet som er uavklart.

Det andre avslaget gjelder Friestad vindkraftverk i Hå kommune som ikke får innvilget søknad om konsesjonsendring og utsatt frist for oppstart av driften.

Departementet legger i denne avgjørelsen vekt på at flere forhold har endret seg siden prosjektet opprinnelig fikk konsesjon i 2010: «Omfanget av vindkraftutbygging i Rogaland og Agder har økt vesentlig, mens Friestad er planlagt i et område som per i dag ikke er bygget ut. Vurderinger av samlet belastning tilsier derfor etter departementets vurdering en annen konklusjon enn i 2010», skriver OED.

Departementet legger også vekt på at Hå kommune ikke ønsker prosjektet videreført.


- Annonse -