Ekstremvær slår til mye oftere enn før. Illustrasjonsfoto: Jakayla Toney / Unsplash.

Værrelaterte naturkatastrofer har femdoblet seg over de siste 50 årene, fremgår det av en rapport fra FNs meteorologiorganisasjon (WMO).

Klimarapporten som ble lagt fram onsdag, har sett på dødelighet og økonomiske tap knyttet til vær, klima og vann i perioden fra 1970 til 2019.

Konklusjonen er at værrelaterte naturkatastrofer har femdoblet seg i denne perioden, i stor grad drevet fram av global oppvarming. WMO advarer om at utviklingen kan komme til å fortsette i samme spor.

– Antallet ekstremsituasjoner knyttet til vær, klima og vann øker, og kommer til å finne sted oftere og alvorligere i mange deler av verden som følge av klimaendringer, sier WMOs generalsekretær Petteri Taalas.

Over 11.000 katastrofer som tilskrives disse tre kategoriene, har siden 1970 forårsaket over 2 millioner dødsfall og mer enn 3.640 milliarder kroner i tap, ifølge rapporten.

Over 90 prosent av dødsfallene har skjedd i utviklingsland. Nesten 60 prosent av de økonomiske skadene har funnet sted i rike land.

Rapporten viser også en positiv utvikling. På 1970- og 80-tallet mistet rundt 170 mennesker livet hver dag i ulike naturkatastrofer. På 2010-tallet falt tallet til rundt 40 dødsfall daglig.

Taalas sier at betydelige forbedringer i systemer for tidlig varsling i stor grad kan tilskrives nedgangen i antall døde.

– Enkelt forklart så er vi flinkere enn noen gang før til å redde liv, sier han.

(©NTB)


- Annonse -