I hvitt brød og i tannkrem har titandioksid vært tillatt. Foto: Pixabay.

Kjemiker Alexander Sandtorv har lenge vært opptatt av stoffer som kan være farlige, men som likevel finnes i mange produkter vi bruker i hverdagen. Nylig la han ut et Facebook-innlegg der han advarer om å bruke produkter med fargestoffet titandioksid. 

– Dette e-stoffet er i utallige produkter – men det er ikke trygt lenger, og ingen snakker om det, skrev Sandtorv på Facebook.

Fiskepudding og kosttilskudd kan inneholde titandioksid

I Norge er det Mattilsynet som deltar i arbeidsgruppen for tilsetningsstoffer i EU. Det norske regelverket følger EUs regelverk. Dersom stoffet blir forbudt i EU, vil de samme reglene gjelde her.

– Titandioksid er godkjent som et hvitt fargestoff i nesten all mat som skal se hvit ut, for eksempel i godterier, fiskepudding, loff, hvite sauser og hvite kosttilskudd, sier Cecilie Svenning til Titan.uio.no. Hun er seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet ved Mattilsynet. 

Det er sjelden det står titandioksid på produktet. Skal du se etter fargestoffet i matvarer skal det merkes på en bestemt måte: Titandioksid skal merkes med «fargestoff titandioksid» eller «fargestoff E171». Andre produkter er merket med fargekoden «CI 77891», som også skjuler titandioksid.

Derfor er det skadelig

I 2016 bestemte Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) at de trengte mer kunnskap om titandioksid. Stoffet hadde vært regnet som trygt, men størrelsen på titandioksid-partiklene kan ha andre egenskaper enn det som har vært undersøkt tidligere.

Det var rett og slett et kunnskapshull som gjorde at det ble satt i gang undersøkelser. 

""
Alexander Sandtorv advarer mot skadelige stoffer i helt vanlige produkter. Foto: UiO

– En av tingene man var opptatt av, var partikkelstørrelsen til titandioksid. Det viser seg nemlig at en del av partiklene er fryktelig små. Dette får konsekvenser for hvordan stoffet kan oppføre seg i kroppen, sier Sandtorv til Titan.uio.no.

Etter fem år kom svaret: Titandioksid er ikke lengre regnet som trygt å få i seg. Flere tusen studier måtte til før EFSA konkluderte med at det ikke lengre bør brukes i mat. 

«Det er ikke lenger trygt å bruke titandioksid (E171) som tilsetningsstoff i mat», skriver Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

– Det er flere helsebekymringer rundt stoffet. En av dem er at det er genotoksisk, altså at det skader arvestoffet vårt, sier Sandtorv som er førsteamanuensis ved Kjemisk institutt. 

Genotoksisk betyr «giftig for genene». Genene finner vi i arvestoffet vårt. Alt som skjer i kroppen er avhengig av at genene fungerer på riktig måte.

Hvis noe setter et gen ut av spill kan det få konsekvenser. Heldigvis er kroppen ganske god til å reparere slike skader, men noen få ganger kan det få alvorlige virkninger, slik som kreft.

Fremdeles tillatt i Norge

Rapporten fra EFSA kom i mai 2021, men det tar tid å forby et vanlig e-stoff.

– Er stoffet tillatt i Norge?

– Ja, det er tillatt, men det kommer et forbud mot bruk av tilsetningsstoffet E171. Forslag om tilbaketrekking av tilsetningsstoffet titandioksid er på høring i EU-parlamentet, og vil etter all sannsynlighet bli vedtatt ganske snart, sier Svenning.

Titandioksid er også tillatt brukt i kosmetikk. Ifølge Svenning er det likevel usikkert om forbudet mot E171 i mat også gjør at det blir forbudt i kosmetikk. Titandioksid er tillatt å bruke i kosmetikk under gitte betingelser, og dette vil bli tatt opp i et eget møte i EU.

Dette gjelder særlig tannpasta som gir stor sannsynlighet for at stoffet kan tas opp i munnen, magen eller tarmsystemet. Siden det ikke er meningen at du skal svelge tannpasta, regnes det ikke under de samme reglene som mat. 

– Når vil det skje endringer i Norge?

– Vårt regelverk på tilsetningsstoffer er fullharmonisert med regelverket i EU. Det vil si at vi vil gjennomføre regelverket så snart som mulig etter at det er vedtatt i EU-parlamentet og i EØS-komiteen, sier Svenning. 

Fant ikke en eneste tannkrem uten titandioksid

På eget initiativ har Alexander Sandtorv gjort en uformell undersøkelse i norske butikker og funnet ut at stoffet er tilgjengelig i mange produkter. 

– Forleden gjorde jeg en større sjekk i et par dagligvarebutikker og fant titandioksid i mange produkter. Det er veldig urovekkende, sier han.

Han la ut en historie om funnene sine på Instagram og spurte folk om de fant stoffet i produkter hjemme.

– Det som fulgte, var et titalls videoer og bilder av at folk kastet produkter rett i søpla. Det var nemlig over alt.

– Det er spesielt tannkremer det finnes i, og det var en som spurte meg hva han skulle gjøre. Han fant nemlig ikke en eneste tannkrem uten titanoksid, forteller Sandtorv. 

Sandtorvs advarsel ser dermed ut til å gå rett hjem hos følgerne hans. 

– Heldigvis har en rekke produsenter vært føre var og tatt sitt ansvar alvorlig. De har selv fjernet titandioksid fra sine varer, sier Sandtorv. 

Her kan du lese flere artikler om miljøgifter


Denne artikkelen ble først publisert på Titan.UiO.no


- Annonse -