Illustrasjonsfoto: Pixabay.

De siste sju årene har med klar margin vært de varmeste som er registrert på verdensbasis, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus (C3S).

I sin årlige vurdering bekreftet C3S mandag at 2021 var det femte varmeste året som er registrert globalt. Fjoråret var marginalt varmere enn 2015 og 2018.

Den årlige gjennomsnittstemperaturen var 1,1 til 1,2 grader høyere enn førindustrielt nivå, som er perioden mellom 1850 og 1900.

Temperaturøkningen skjedde på tross av den kjølende effekten fra værfenomenet La Niña.«Krass påminnelse»

– 2021 var nok et år med ekstreme temperaturer med den varmeste sommeren i Europa, hetebølger i Middelhavet og ikke minst de høye temperaturene i Nord-Amerika som mangler sidestykke, sier C3S-direktør Carlo Buontempo.

– Disse hendelsene er en krass påminnelse om behovet for å endre vår opptreden, ta besluttsomme og effektive skritt mot et bærekraftig samfunn og jobbe for å redusere netto CO2-utslipp, tilføyer Buontempo.Metan-bekymring

Konsentrasjonene av klimagassene CO2 og metan fortsetter å øke, uten noen tegn til å avta, ifølge C3S. Klimaforskerne slår spesielt alarm om rekordhøye konsentrasjoner av metan i atomsfæren. Mengden metan økte i 2021 og 2020 mer en dobbelt så raskt som den årlige gjennomsnittlige vekstraten de siste 17 årene.

En mengde menneskeskapte og naturlig metankilder gjør det vanskelig å fastslå nøyaktig hvorfor det har vært en så stor økning de siste årene, påpeker C3S.Løfte om kutt

Metangass er en langt kraftigere drivhusgass enn CO2, men blir ikke værende i atmosfæren like lenge. Dermed kan kutt i metangassutslippene raskt redusere den globale oppvarmingen.

FN har tidligere anslått at verdens metanutslipp kan reduseres med hele 20 prosent uten at det trenger å koste mye penger.

I forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow i fjor sluttet over 80 land seg til en innsats ledet av EU og USA for å kutte utslippene av metan med 30 prosent.

- Annonse -
Vil du annonsere her?