Parti fra den vernede Gaula. Foto: size4riggerboots / SNL / CC.

Politikere ønsker å vurdere om vernede vassdrag som Vefsna i Nordland, Gaula i Sunnfjord, Flåmselvi i Aurland og Grinddalsfossen i Geiranger bør bygges ut.

Til Klassekampen sier tidligere Sunnfjord-ordfører og nå stortingsrepresentant Olve Grotle (H) at det er naturlig å se på Gaularvassdraget med nye øyne – og at det kan være aktuelt med skånsomme utbygginger som ikke går på bekostning av verneverdier. Vassdraget er det største som er vernet her i landet.

– Det er ingen tvil om at det ligger et enormt potensial der, og vi står foran en klimakrise som gjør at vi må omstille samfunnet på en måte som vil kreve mer strøm enn vi produserer i dag. Jeg tror ikke en kan se bort fra at også vernet av Gaularvassdraget blir diskutert på sikt, sier eksordføreren.

Mangeårig Aurland-ordfører Noralv Distad (H) mener at vernet av Flåmselvi bør bort så raskt som mulig.

Bård Ludvig Thorheim, Høyres energipolitiske talsperson, ivrer for utbygging av vernede vassdrag i hele landet, også Vefsna og andre i Nordland, der han kommer fra.

Hans kollega i Frp, Frank Sve, deler det synet. Blant annet har han en elv i sitt hjemfylke Møre og Romsdal i tankene.

– I Geirangerfjorden skal cruiseskipene i framtida få strøm fra land i stedet for å la motoren gå når de ligger til kai. Ved å bygge ut Grinddalsfossen vil vi kunne skaffe kraft på en mer skånsom måte enn for eksempel ved å bygge vindmøller, sier han til Klassekampen.


- Annonse -