Foto: Equinor/Arbeiderpartiet.

I en fersk artikkel trekker en organisasjon fram tre nasjoner som de mener er eksempler på land som ikke opptrer i samsvar med selvoppfatningen.

OCI (Oil Change International) er en internasjonal organisasjon som arbeider for overgangen til ren energi, og som ønsker å vise «de sanne kostnadene ved fossile brensler».

I fjor ble tidligere leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, ansatt i OCI for å bygge opp et nordisk kontor for virksomheten.

I en artikkel som er lagt ut på nettsidene deres 19. januar i år stilles fjorårets IEA-konklusjon opp, om at dersom vi skal ha mulighet til å klare å holde global oppvarming under 1,5 grad må all leting og utvinning av ny olje og gass opphøre.

Det er en slutning som norske myndigheter har valgt å se bort fra. Advarselen fra FNs generalsekretær Antonio Guterres, med samme innhold, har også blitt ignorert av norske myndigheter.

I stedet planlegger Norge for høy utvinningstakt i årene framover, og fortsatt leting etter nye forekomster. Men 26. konsesjonsrunde er besluttet avlyst.

LES OGSÅ:

Silje Ask Lundberg bygger opp en nordisk avdeling av Oil Change International.

Påpeker dobbeltmoralen

OCI mener Norge, USA og Canada er i en egen klasse. Ikke fordi de vil holde trykket i letingen oppe, for det er de ikke alene om blant oljeproduserende land, men fordi de i tillegg «liker å framstille seg selv som klimaledere».

Med andre ord – det er ikke samsvar mellom ord og handlinger.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre siteres på en uttalelse han kom med under COP26 før jul:

«… dette er eksistensielt. Det haster. Og det er mulig – om vi i fellesskap justerer opp våre forpliktelser.»

Støre har gjentatte ganger uttalt at norsk gassproduksjon er avgjørende for det grønne skiftet.

53 nye lisenser

At Norge nylig delte ut 53 nye letelisenser har OCI bitt seg merke i. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen blir sitert:

«Petroleumsindustrien bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Videre leteaktivitet og nye funn er avgjørende for at den norske oljeindustrien skal utvikle seg videre.»

OCI har lagt ut en tweet fra Greenpeace Norge etter Persen-sitatet.


- Annonse -
Vil du annonsere her?