Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: rovdyrpolitikk

" ... kanskje er tiden moden for et fornyet fokus på igjen å lære å leve med ulv."
– Ulv er blitt fritt vilt, dette er ren utryddelsespolitikk.
– Dette er de laveste tallene på rovviltskader vi har sett siden vi begynte å registrere skader systematisk, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.
– NOAHs klage handler hovedsakelig om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen, sier Siri Martinsen.
Ap passer ikke lenger med hennes verdigrunnlag, uttaler hun til TB.
De fem ulvene som har vært sporet i Bograngen har blitt skutt.
Rømskog-ulven var en voksen hann på 47 kilo.
(SAKEN ER OPPDATERT) – Vi vil ikke sitte hjemme mens ulv blir skutt, sier leder Helge Braathen i Naturvernforbundet i Groruddalen.
WWFs Karoline Andaur minner om at 25 ulver kan bli skutt til tross for at de ikke har tatt dyr på utmarksbeite eller utgjør noen trussel.
– Det er det eneste riktige at ulvejakta nå stoppes til vi får en rettslig avklaring av hvorvidt staten har lov til å legge terskelen for jakt på ulv så lavt som de har gjort de siste årene, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.