Ill.foto: Pixabay.

Regjeringen vil legge til rette for videre oljeleting i Barentshavet – også innenfor iskanten. Hårreisende, sier SV, som vil forfølge saken i Stortinget.

Olje- og energidepartementet sendte torsdag forslaget ut på høring.

Med dette vil regjeringen inkludere ytterligere areal i Barentshavet i det som kalles TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Dette er modne områder, hvor geologien er godt kjent på forhånd og det foreligger olje- og gassrørledninger som eventuelle funn kan bli knyttet til.

– Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk for å utvikle næringen videre, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Med dette legger regjeringen til rette for nye funn i årene som kommer, mener han.

– Nye funn er avgjørende for å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og produksjon, sier Aasland.

Regjeringen ser for seg en utlysning hvor oljeselskapene får søknadsfrist til høsten. Tildelingen skal skje i januar neste år.

SV varsler kamp

Tre av blokkene som nå er på høring, ligger innenfor iskanten, definert som der det er 0,5 prosent isfrekvens i april. Det fører til kraftige protester fra både grønne partier på Stortinget og miljøbevegelsen.

– Det er hårreisende at regjeringen åpner for å drive oljeboring innenfor iskantsonen og velger å se bort fra sine egne krav om at klima og miljø vektlegges mer i utdelinger av nye olje-tillatelser, sier SVs Lars Haltbrekken.

Han sier SV vil forfølge saken i Stortinget hvis regjeringen ikke legger planene bort.

Skyver på «helhetlig vurdering»

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-rundene. Men i høringsforslaget heter det at regjeringen vil komme tilbake til hvordan denne formuleringen skal bli fulgt opp etter årets runde.

Regjeringen går dermed aktivt vekk fra sine egne løfter fra regjeringsplattformen, mener Haltbrekken.

– Nå presses et av de aller mest sårbare og viktigste biologiske områdene vi har. Dette er matfatet for hele Arktis, en ulykke her kan være katastrofalt, sier han.

Også Rødt viser til regjeringens forpliktelser fra Hurdalsplattformen.

– Nå er beskjeden at det gjør de ikke nå, men en gang i framtiden, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug.

Hun mener regjeringen med forslaget viser nok en gang at de ikke tar klima og havmiljøet alvorlig.

– Dette er innenfor den faglig anbefalte iskantsonen, og der må miljøpåvirkningen tas på fullt alvor, sier Marhaug, som mener de aktuelle områdene ikke hører hjemme i TFO-rundene, men i konsesjonsrundesystemet.

– Urovekkende

Flere miljøorganisasjoner reagerer også sterkt. Naturvernforbundet kaller det et trist, men ikke overraskende forslag fra regjeringen.

– Hele iskantsonen er definert som et svært sårbart og verdifullt område av de miljøfaglige etatene. En oljeulykke her vil være svært alvorlig for livet i Arktis. At ministeren nå lyser ut blokker innenfor dette området er svært urovekkende, sier leder Truls Gulowsen.

Dette er ekstremt sårbare områder, istemmer Verdens naturfond (WWF), som minner om at det bare er noen uker siden EU-kommisjonens klimasjef Frans Timmermans ba om at Norge må unngå å lete etter mer olje og gass i Arktis.

– Å åpne nye områder for leting er helt gal medisin til den krisen Europa nå står i. På kort sikt må vi levere gass, men Europa har nå bittert erfart hvor viktig energisikkerhet er for trygghet, og derfor vil de sette fart på omstillingen til fornybar energi og energisparing, sier generalsekretær Karoline Andaur.

– Det tar i snitt 16 år fra leting til produksjon. I løpet av den tiden vil mye ha skjedd i Europas energisystem. Vi risikerer å sitte igjen med havarerte prosjekter, sier hun.

Frp lover støtte

Fremskrittspartiet varsler imidlertid at de vil komme regjeringen til unnsetning. Energipolitisk talsperson Terje Halleland gjør det klart at Frp er beredt til å danne flertall med regjeringen i denne saken slik at SV ikke får skapt problemer.

– Regjeringen bør være godt kjent med Fremskrittspartiets positive holdning til å øke olje- og gassproduksjonen i Norge. Hvis olje- og energiministeren mener alvor om videre leting i Barentshavet, kan de enkelt se bort fra SV og heller danne flertall med Frp i denne saken, sier Halleland.

Høringsfristen er satt til 28. april. Regjeringen viser til at Stortinget sommeren 2020 behandlet rammene for hvor det kan være petroleumsaktivitet. Det bes derfor om innspill kun fra høringsinstanser som mener det har kommet ny, vesentlig informasjon siden dette.

(©NTB)


- Annonse -
Vil du annonsere her?