Skjermdump fra organisasjonens nettsider.

Et hundretalls aktive ungdommer har støtte fra kjente jurister, forskere og psykologer.

Organisasjonen heter Aurora, og det enkle hovedmålet er å stevne den svenske staten for retten, med anklagen om å ha sviktet i å gjennomføre tilstrekkelige klimatiltak.

Aurora skal «forsvare barn og unges lovmessige rett til et godt miljø, liv, helse og utvikling», skriver organisasjonen på sine nettsider.

Sterk juristhjelp

Til å bistå med «juridisk grovarbeid» har gruppen hjelp fra Klimatjuristerna, en gruppe på om lag 10 jusstudenter og nyeksaminerte jurister. I tillegg får de hjelp av to yrkesaktive jurister som er eksperter innen prosess- og miljørett, samt menneskerettigheter.

En av de aktive jusstudentene, Ida Edling, sier til Natursidan.se at Sveriges klimaarbeid svikter på tre måter.

– Vi har klimamål som ikke er ambisiøse nok og som utelater store deler av våre utslipp. Dessuten oppnås ikke målene som allerede fins, sier Edling.

– Sveriges utilstrekkelige klimatiltak legger store byrder på unge og kommende generasjoner.

Har Johan Rockström med

I forskergruppen som støtter Aurora er blant andre Johan Rockström med. Rockström er en av verdens mest kjente klimaforskere, og er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med globale bærekraftspørsmål. Han er direktør for Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland.

Se Johan Rockström holde innlegg på COP26 her

Aurora-medlemmene satser mye på medieomtale for sin sak. I en eventuell klimarettssak anser de sjansene til å vinne for å være gode, og de viser til seire i liknende søksmål i Nederland, Frankrike og Tyskland. I Norge gikk som kjent staten fri i det norske klimasøksmålet, som gikk helt til Høyesterett.

Brev til statsminister Andersson

Organisasjonen har denne uka skrevet brev til den svenske statsministeren Magdalena Andersson, klima- og miljøminister Annika Strandhäll, og justiskansler Mari Heidenborg.

Der settes det fram en rekke påvisninger av mangler i den svenske klimapolitikken, og avsenderne ber om en skriftlig forsikring fra politikerne på at «Auroras sammenfattende krav skal følges».

Om ikke så skjer innen 1. juni 2022 vil Aurora vende seg til en domstol for å få en tydeliggjøring av statens ansvar for minske klimakrisens virkninger, skriver avsenderne.


- Annonse -
Vil du annonsere her?