Foto: Bane NOR.

Fredag 13. mai åpner jernbanespor på Larvik Havn, og dermed forsvinner hundrevis av lastebiler fra veiene mellom Larvik og Halden.

Ett godstog tilsvarer 30 lastebiler, så med ett ekstra tog i uken forsvinner hundrevis av lastebiler på veistrekningen Larvik – Oslo – Halden. Når Norske Skog nå flytter flis og tømmer over fra vei til jernbane, betyr det at det blir mindre eksos, mindre utslipp, mindre svevestøv, mindre mikroplast og tryggere veier.

Flis fra Bergene Holm i Amundrød nær Larvik vil gå på skinner til Norske Skog Saugbrugs i Halden. 

– Gjennomføring av det grønne skiftet i europeisk industri og oppfyllelse av utslippsforpliktelser i Glasgow-avtalen vil kreve at vår inn- og uttransport skjer med utslippsfrie transportløsninger. Norske Skog Saugbrugs gjennomfører dette nå i praksis. Fra i dag vil all langveistransport av tømmer og flis til fabrikken i Halden gå på jernbane. Hele omleggingen fra vei til bane har redusert antall tømmer og flisvogntog på veiene med 7 500 per år, sier Finn Arne Bjørnstad, leverandørsjef ved Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Etterspørsel etter banefrakt

Bane NOR har tidligere rapportert 12 % vekst i godstog for 2021 sammenlignet med året før. Jernbanesporet på Larvik havn har kommet på grunn av økt etterspørsel for å kjøre gods på bane til og fra Larvik havn.

Sporet har ikke vært i bruk siden 2012. I 2018 investerte Vestfold Fylkeskommune og Bane NOR totalt 18,6 millioner kroner for at det igjen skulle bli operativ drift på sporet.

Bergene Holm, Norske Skog og Greencarrier ba i 2020 Larvik Havn om å få ta i bruk sidesporet og terminalområdet ved Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik. Grenland Rail vil heretter kjøre faste avganger fra Larvik på sen kveld eller natt en gang i uken.

Produksjonsrekord

– Transport står i dag står for ca. 25 % av de totale CO2-utslippene i EU og reduksjon av utslipp fra transport går sakte sammenlignet med andre økonomiske sektorer, som for eksempel energiforsyning og industri, sier Erland Løkken, adminstrerende direktør i Bergene Holm.

Han forteller at Bergene Holm har satt produksjonsrekord de siste 8 årene og forbruker årlig nesten 1,2 millioner kubikkmeter sagtømmer ved selskapets 7 fabrikker.

– Det tilsvarer omtrent 25 000 fullastede tømmerbiler. På andre siden av fabrikkene går det ut like mange lastebiler med trelast, flis og bark. At vi kan frakte mer av våre produkter ved å bruke de transportformene med lavest utslipp er viktig. Derfor støtter vi opp om dette og mange andre prosjekter som reelt bidrar til lavere CO2-utslipp.


- Annonse -
Vil du annonsere her?